Tilgjengelighet av dokumenter

WCAG, PDF/UA eller PDF/A - Hvilken tilgjengelighetsstandard bør jeg velge for PDF?

Skrevet av: 
AbleBot
den 1. september 2020 fra Kokkedal, Danmark

Det korte svaret på det spørsmålet er at alt nettinnhold, inkludert PDF-filer, må være i samsvar med WCAG 2.2-standarden på AA-nivå. Problemet med WCAG-standarden i forhold til PDF-filer er imidlertid at "W" står for "Web" og "G" for "Guidelines", så den er både veldig HTML-orientert og gir, med retningslinjer, ikke mange muligheter for fysisk testing av PDF-filer.

Det er her PDF/UA kommer til sin rett, som er en teknisk ISO-standard spesielt for å oppnå tilgjengelighet i PDF-filer, så i et nøtteskall er PDF/UA den tekniske ekvivalenten til WCAG for PDF, ettersom de begge er basert på de samme prinsippene. Derfor anbefaler vi alltid alle offentlige myndigheter å kreve PDF/UA-samsvar fra verktøy og leverandører, siden det gir deg den eneste reelle muligheten til å teste PDF-filer i etterkant og samtidig en langvarig løsning basert på en ISO-standard.

Du KAN sikre enda lengre holdbarhet for PDF-filene dine ved også å kreve at de overholder PDF/A-standarden, som er en ISO-standard for langtidsarkivering i PDF. Det finnes flere undervarianter av PDF/A, men hvis vi konsentrerer oss om PDF/A-2, finnes det tre undervarianter:

PDF/A-2b: "b" står for "basic" og betyr at PDF-filen bare må være en korrekt gjengivelse av originaldokumentet, og i det formatet kan den lett bestå av bare skannede sider fra a til å.

PDF/A-2u: Som "b"-varianter, må være en korrekt gjengivelse av originaldokumentet, men tekst/skrift må også inkluderes i unicode-format.

PDF/A-2a: Som "u", må ha tekst/tekst inkludert i unicode-format, men også være et strukturert dokument (tagget).

Hvis en tilgjengelig PDF-fil også må være i samsvar med PDF/A, må den derfor være i samsvar med "a"-varianten, siden tilgjengeligheten er basert på den logiske strukturen.

Men hvis det er eksterne avhengigheter i en PDF-fil, for eksempel JavaScript eller utfyllbare skjemaer, kan ikke den tilgjengelige PDF-filen overholde PDF/A-standarden, ettersom eksterne avhengigheter ikke er tillatt i PDF/A-kompatible filer.

Så for å oppsummere:

  1. Tilgjengelige PDF-filer må ALLTID være i samsvar med PDF/UA-standarden.
  2. Tilgjengelige PDF-filer KAN også være i samsvar med PDF/A-2a hvis det ikke er noen eksterne avhengigheter.
  3. PDF/A-2b kan ALDRI brukes til å måle tilgjengelighet i en PDF.
Tilbake til toppen

Du kan også være interessert i: