Digital tilgjengelighet, Nyheter

Testing av PDF-dokumenter for tilgjengelighet

Skrevet av: 
AbleDocs
3. mars 2023 fra USA

Når du har startet arbeidet med å utbedre et dokument, bør du begynne å teste det for å sikre at det er tilgjengelig og i samsvar med kravene. I denne bloggen vil vi snakke mer om hvordan du tester PDF-dokumenter for tilgjengelighet.

Hvordan tester jeg et PDF-dokument for tilgjengelighet?

For å teste en PDF-dokument for tilgjengelighetkan du følge disse trinnene:

 1. Bruk en tilgjengelighetskontroll: Bruk et tilgjengelighetskontrollverktøy som AbleDocs' ADScan for å identifisere eventuelle tilgjengelighetsproblemer i PDF-dokumentet. Verktøy som ADScan kan se etter vanlige tilgjengelighetsproblemer, som for eksempel manglende alternativ tekst for bilder, feil leserekkefølge og problemer med fargekontrast.
 2. Kontroller leserekkefølgen: Kontroller leserekkefølgen i dokumentet for å sikre at det er logisk og følger en naturlig leseflyt. Bruk "Read Out Loud"-funksjonen i Adobe Acrobat for å lytte til dokumentet og sikre at innholdet er i riktig rekkefølge.
 3. Alternativ tekst for bilder: Sørg for at alle bilder har alternative tekstbeskrivelser (alt-tekst) som beskriver innholdet i bildet. Dette hjelper brukere med nedsatt syn til å forstå informasjonen som formidles av bildet.
 4. Bruk av farger: Sørg for at dokumentet ikke bare baserer seg på farger for å formidle viktig informasjon. Bruk andre visuelle signaler som fet tekst, understreking eller symboler for å fremheve viktig informasjon.
 5. Riktig overskriftsstruktur: Sørg for at dokumentet bruker riktig overskriftsstruktur for å gjøre det lettere for brukerne å navigere i dokumentet. Bruk hierarkiske overskriftsnivåer (H1, H2, H3 osv.) for å skape en logisk og organisert struktur.
 6. Bruk av tabeller: Sørg for at tabellene er riktig formatert med identifiserte toppceller og at dataene presenteres i en logisk rekkefølge.
 7. Tastaturtilgjengelighet: Sørg for at det er mulig å navigere i dokumentet kun ved hjelp av tastaturet. Brukere som ikke kan bruke mus eller annet pekeutstyr, bør kunne navigere i dokumentet ved hjelp av hurtigtaster.

Hvordan sjekker du om en PDF-fil er sikker?

Kontrollere om en PDF er trygt innebærer å sørge for at den ikke inneholder skadelig innhold eller skadelig kode. Her er noen måter å sjekke om en PDF er trygg på:

 1. Bruk et anerkjent antivirusprogram: Bruk et anerkjent antivirusprogram til å skanne PDF-dokumentet. Antivirusprogrammet kan oppdage skadelig innhold i dokumentet og varsle deg om eventuelle sikkerhetsrisikoer.
 2. Bekreft kilden: Bekreft kilden til PDF-dokumentet. Hvis PDF-dokumentet kommer fra en anerkjent kilde, for eksempel et offentlig organ, en utdanningsinstitusjon eller et velkjent forlag, er det mer sannsynlig at det er trygt. Vær imidlertid forsiktig hvis dokumentet kommer fra en ukjent eller mistenkelig kilde.
 3. Kontroller filstørrelsen: Kontroller filstørrelsen på PDF-dokumentet. Hvis filstørrelsen er betydelig større enn forventet for et dokument med denne lengden og dette innholdet, kan det tyde på at det inneholder ekstra innhold, for eksempel skadelig programvare eller virus.
 4. Sjekk dokumentegenskapene: Sjekk dokumentegenskapene for å se om PDF-filen inneholder JavaScript, skjemafelt eller andre interaktive elementer som potensielt kan være skadelige.
 5. Deaktiver automatisk kjøring: Deaktiver automatisk kjøring av JavaScript og andre programtillegg i PDF-leserinnstillingene for å forhindre at eventuell skadelig kode kjøres automatisk.
 6. Se etter digitale signaturer: Sjekk om dokumentet har en digital signatur. En digital signatur gir autentisitet og sikrer at dokumentet ikke har blitt tuklet med eller endret siden det ble signert.

Ved å følge disse trinnene kan du bidra til å sikre at PDF-dokumentet er trygt å åpne og bruke. Det er imidlertid alltid viktig å utvise forsiktighet og være oppmerksom på potensielle sikkerhetsrisikoer når du åpner et dokument fra en ukjent eller mistenkelig kilde.

mann som skriver på laptop med hologram av digitale dokumenter

Hvordan tester jeg PDF-metadata?

For å teste PDF-metadata kan du følge disse trinnene:

 1. Åpne PDF-dokumentet i Adobe Acrobat: Åpne PDF-dokumentet i Adobe Acrobat.
 2. Vis dokumentegenskaper: Klikk på "Fil" og velg "Egenskaper" fra menyen. Dette vil åpne dialogboksen "Dokumentegenskaper".
 3. Kontroller dokumentets metadata: I dialogboksen "Dokumentegenskaper" kontrollerer du de ulike metadatafeltene som Tittel, Forfatter, Emne og Nøkkelord. Forsikre deg om at disse feltene gjenspeiler innholdet i dokumentet nøyaktig.
 4. Fjern uønskede metadata: Hvis det finnes uønskede metadata i dokumentet, for eksempel personopplysninger, kan du fjerne dem ved å velge metadatafeltet og klikke på knappen "Fjern".
 5. Se etter skjulte metadata: Bruk et verktøy for fjerning av metadata som Exiftool eller Metadata Anonymization Toolkit (MAT) for å se etter skjulte metadata i dokumentet. Disse verktøyene kan hjelpe deg med å identifisere og fjerne skjulte metadata som kan finnes i PDF-dokumentet.
 6. Verifiser PDF-versjonen: Kontroller PDF-versjonen i dialogboksen "Dokumentegenskaper" for å sikre at den er kompatibel med programvaren og enhetene som dokumentet skal vises på.

Ved å følge disse trinnene kan du teste PDF-metadata for å sikre at de er nøyaktige og ikke inneholder uønsket eller skjult informasjon. Dette kan bidra til å beskytte personvernet og sikkerheten til dokumentet og dets brukere.

Hvordan sjekker jeg PDF-filen min for feil?

For å sjekke PDF-dokumentet ditt for feil, kan du følge disse trinnene:

 1. Bruk Adobe Acrobat Preflight: Adobe Acrobat Preflight er et verktøy som kan brukes til å se etter feil i et PDF-dokument. Åpne PDF-dokumentet i Adobe Acrobat og velg "Preflight" fra "Verktøy"-menyen. Velg en preflight-profil eller opprett en egendefinert profil for å se etter spesifikke feil som manglende skrifttyper, bilder med lav oppløsning og feil fargerom.
 2. Bruk PDF-validatorer på nettet: Det finnes mange PDF-valideringsverktøy på nettet som kan se etter feil i et PDF-dokument. Disse verktøyene kan hjelpe deg med å identifisere problemer som manglende eller korrupte skrifter, ødelagte lenker og feil PDF-syntaks.
 3. Bruk PDF-redigeringsprogrammer med funksjoner for feilkontroll: Noen PDF-redigeringsprogrammer, som Foxit PhantomPDF og Nitro Pro, har innebygde feilkontrollfunksjoner som kan identifisere feil i et PDF-dokument. Disse funksjonene kan hjelpe deg med å rette feil som feil sideetiketter, manglende lenker og ugyldige merknader.
 4. Bruk tredjeparts PDF-analyseverktøy: Det finnes mange tredjeparts PDF-analyseverktøy som kan se etter feil i et PDF-dokument. Disse verktøyene kan hjelpe deg med å identifisere problemer som feil eller manglende metadata, ugyldige bokmerker og ødelagte kryssreferanser.

Ved å følge disse trinnene kan du identifisere og rette feil i PDF-dokumentet ditt, noe som kan forbedre dokumentets kvalitet og pålitelighet.

tastatur med feiltast

Hvordan vet du om en PDF-fil er av høy kvalitet?

Å bestemme kvaliteten på en PDF-fil innebærer å vurdere ulike faktorer som oppløsning, komprimering, fargenøyaktighet, skriftkvalitet og generell visuell appell. Her er noen måter å se om en PDF-fil er av høy kvalitet:

 1. Oppløsning: En PDF-fil av høy kvalitet vil ha en høy oppløsning, noe som betyr at den vil ha et høyt detaljnivå og skarphet i bilder og tekst. En oppløsning på minst 300 DPI (punkter per tomme) regnes som høy kvalitet for utskrift.
 2. Komprimering: En PDF-fil av høy kvalitet har minimal komprimering, noe som betyr at bildene og teksten beholder kvaliteten og detaljene selv når de zoomes inn eller skrives ut i større størrelse.
 3. Fargenøyaktighet: En PDF-fil av høy kvalitet har nøyaktige og konsekvente farger. Fargene skal være levende og naturtro, uten merkbare fargeforskyvninger eller uoverensstemmelser.
 4. Skriftkvalitet: En PDF-fil av høy kvalitet skal ha tydelige, lesbare skrifttyper med god avstand. Skriftene skal være konsistente i størrelse og stil i hele dokumentet, uten pikselering eller uskarphet.
 5. Visuell appell: En PDF-fil av høy kvalitet vil være visuelt tiltalende, med ren og profesjonell layout og design. Dokumentet skal være lett å lese og navigere i, med tydelige overskrifter og seksjoner.

Ved å vurdere disse faktorene kan du avgjøre om en PDF-fil er av høy kvalitet. Det er imidlertid viktig å merke seg at den tiltenkte bruken av PDF-filen, for eksempel utskrift, nettpublisering eller digital deling, kan påvirke kvalitetskravene.

Hva er de vanligste problemene med PDF-filer?

Noen av de vanligste problemene med PDF-filer er følgende:

 1. Formateringsproblemer: PDF-filer kan ha formateringsproblemer som kan gjøre dem vanskelige å lese eller navigere i. Disse problemene kan omfatte feil linjeskift, manglende eller ødelagte bilder, feil skrifttyper og feil marger.
 2. Tilgjengelighetsspørsmål: PDF-filer er kanskje ikke tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne.for eksempel personer med nedsatt syn eller lesevansker. Tilgjengelighetsproblemer kan omfatte manglende alternativ tekst for bilder, feil leserekkefølge og problemer med fargekontrast.
 3. Filstørrelse: PDF-filer kan være store, noe som kan gjøre dem vanskelige å dele eller laste ned. Store PDF-filer kan også ta lang tid å åpne og kan bruke mye lagringsplass.
 4. Sikkerhetsproblemer: PDF-filer kan inneholde sikkerhetsproblemer, for eksempel skjult skadelig programvare eller virus, passordbeskyttelse som hindrer brukere i å få tilgang til dokumentet, eller digitale signaturer som ikke er verifisert.
 5. Kompatibilitetsproblemer: PDF-filer er kanskje ikke kompatible med alle enheter og all programvare. Dette kan gjøre det vanskelig for brukerne å åpne eller vise dokumentet på sin foretrukne enhet eller programvare.
 6. Versjonsproblemer: PDF-filer kan opprettes med forskjellige versjoner av Adobe Acrobat eller annen PDF-programvare, noe som kan føre til kompatibilitetsproblemer og gjøre det vanskelig å åpne eller vise dokumentet.

Ved å være klar over disse vanlige problemene kan du ta skritt for å sikre at PDF-filene dine er av høy kvalitet og oppfyller behovene til de tiltenkte brukerne.

Hvordan sørger jeg for at en PDF-fil har høy oppløsning?

For å sikre at en PDF har høy oppløsning, kan du følge disse trinnene:

 1. Kontroller kildefilens oppløsning: For å sikre at en PDF-fil har høy oppløsning, er det viktig å sjekke oppløsningen til den opprinnelige kildefilen. Hvis du for eksempel oppretter en PDF-fil fra et bilde, må du sørge for at originalbildet har høy oppløsning. En oppløsning på minst 300 DPI regnes som høy oppløsning for utskrift.
 2. Kontroller komprimeringsinnstillingene: PDF-filer kan komprimeres for å redusere filstørrelsen, men dette kan også redusere bildekvaliteten. For å sikre at en PDF-fil har høy oppløsning, må du sørge for at komprimeringsinnstillingene er satt til et minimum. Du kan justere komprimeringsinnstillingene i PDF-programvaren eller bruke et PDF-optimaliseringsverktøy på nettet for å redusere filstørrelsen uten å redusere bildekvaliteten.
 3. Eksporter eller lagre PDF-filen med høy oppløsning: Når du eksporterer eller lagrer PDF-filen, må du sørge for at du velger en høyoppløselig innstilling. I Adobe Acrobat kan du velge forhåndsinnstillingen "High Quality Print" eller "Press Quality" for å sikre at PDF-filen lagres med høy oppløsning.
 4. Kontroller PDF-egenskapene: Etter at du har opprettet PDF-filen, kan du sjekke PDF-egenskapene for å sikre at den har høy oppløsning. I Adobe Acrobat velger du "File" og deretter "Properties" fra menyen. Kontroller oppløsningen under fanen "Beskrivelse".

Ved å følge disse trinnene kan du sikre at en PDF-fil har høy oppløsning og et høyt detaljnivå og klarhet i bilder og tekst. Dette er spesielt viktig hvis PDF-filen skal skrives ut eller må zoomes inn for nærmere inspeksjon.

Er PDF-kvalitet bedre enn JPEG?

Hvorvidt PDF-kvalitet er bedre enn JPEG, avhenger av den tiltenkte bruken av filen. Her er noen faktorer du bør vurdere:

 1. Bildekvalitet: JPEG-filer er kjent for sine bilder av høy kvalitet, ettersom de bruker en komprimeringsmetode med tap som reduserer filstørrelsen uten at det går ut over bildekvaliteten. PDF-filer kan også inneholde bilder av høy kvalitet, men bildekvaliteten kan påvirkes av komprimeringsinnstillingene.
 2. Tekstkvalitet: PDF-filer er utformet for tekstbaserte dokumenter og gir bedre tekstkvalitet enn JPEG-filer, særlig for dokumenter som inneholder kompleks formatering eller skrifttyper. JPEG-filer er ikke utformet for tekstbaserte dokumenter og kan ha problemer med tekstens klarhet og oppløsning.
 3. Filstørrelse: JPEG-filer er vanligvis mindre i størrelse enn PDF-filer, ettersom de bruker en komprimeringsmetode med tap som reduserer filstørrelsen uten at det går ut over bildekvaliteten. PDF-filer kan være større på grunn av at de kan inneholde flere sider og tekstformatering.
 4. Komprimering: JPEG-filer bruker tapsbasert komprimering, noe som betyr at noen av bildedataene forkastes for å redusere filstørrelsen. PDF-filer kan bruke enten tapsbasert eller tapsfri komprimering, avhengig av innstillingene som brukes.
 5. Redigerbarhet: PDF-filer er utformet for å kunne redigeres og kan redigeres ved hjelp av programvare som Adobe Acrobat. JPEG-filer, derimot, er ikke utformet for å kunne redigeres og kan være vanskelige å redigere uten å miste kvalitet.

Generelt har både PDF- og JPEG-formatene sine fordeler og ulemper, avhengig av hva filen skal brukes til. For bilder av høy kvalitet er JPEG-filer generelt å foretrekke, mens for tekstbaserte dokumenter er PDF-filer generelt å foretrekke.

Tilbake til toppen

Du kan også være interessert i: