Tilgjengelighet av dokumenter, Nyheter

Sjekkliste for tilgjengelighet i PDF-format

Skrevet av: 
AbleDocs
2. mars 2023 fra USA

Du jobber med å utbedre PDF-filen din, men nå vil du sjekke at den er tilgjengelig. Vi er her for å hjelpe deg! I denne bloggen vil vi fokusere på følgende temaer PDF-tilgjengelighetskontroller og informasjon du trenger for å sikre at du overholder kravene.

Finnes det en tilgjengelighetskontroll for PDF?

Ja, det finnes flere tilgjengelighetskontroller for PDF-dokumenter. Tilgjengelighetskontroller analyserer PDF-dokumenter for å identifisere tilgjengelighetsproblemer og gir veiledning om hvordan de kan løses.

Her er noen eksempler på tilgjengelighetskontroller for PDF:

 • ADScan: AbleDocs' ADScan kan hjelpe organisasjoner med å teste enkelt- eller batch-PDF-dokumenter for å sikre at de er tilgjengelige og i samsvar med PDF/UA-standarden. I tillegg tilbyr ADScan en månedlig overvåkingstjeneste som lar deg sikre samsvar 365 dager i året.
 • Adobe Acrobat Pro DC: Adobe Acrobat Pro DC inneholder en tilgjengelighetskontroll som kan identifisere tilgjengelighetsproblemer i PDF-dokumenter og gi veiledning om hvordan de kan løses. Dette sikrer imidlertid ikke at PDF-dokumentene dine er fullt tilgjengelige og i samsvar med kravene.
 • PAC 2021: PAC 2021 (PDF Accessibility Checker) er en gratis tilgjengelighetskontroll med åpen kildekode som kan brukes til å analysere PDF-dokumenter for tilgjengelighetsproblemer.

Bruk av en tilgjengelighetskontroll for PDF-dokumenter kan bidra til å sikre at dokumenter er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne, inkludert de som bruker hjelpemidler for å få tilgang til digitalt innhold.

Hvordan gjør jeg en PDF tilgjengelig?

For å gjøre en PDF tilgjengelig må du sørge for at dokumentet er utformet slik at det kan leses og navigeres av personer med nedsatt funksjonsevne, inkludert personer med syns- eller kognitive funksjonsnedsettelser.

Her er noen trinn du kan ta for å gjøre en PDF tilgjengelig:

 1. Bruk en lesbar skrifttype: Velg en skrifttype som er tydelig og lett å lese, for eksempel Arial, Verdana eller Times New Roman. Unngå å bruke dekorative skrifttyper eller store bokstaver.
 2. Legg til alternativ tekst til bilder: For alle bilder, diagrammer eller grafer i dokumentet bør du legge til en beskrivelse av det visuelle innholdet i form av alternativ tekst (alt-tekst). Dette hjelper skjermlesere og andre hjelpeteknologier med å beskrive bildet for brukere som ikke kan se det.
 3. Bruk overskrifter og struktur: Bruk overskrifter og underoverskrifter for å organisere innholdet og skape et tydelig hierarki. Dette gjør det enklere for brukerne å navigere i dokumentet med en skjermleser eller annen hjelpemiddelteknologi.
 4. Legg til bokmerker og en innholdsfortegnelse: Opprett en innholdsfortegnelse og bokmerker slik at brukerne raskt kan navigere til bestemte deler av dokumentet.
 5. Sørg for tilstrekkelig fargekontrast: Sørg for at teksten og bakgrunnsfargene har tilstrekkelig kontrast, slik at de lett kan leses av personer med nedsatt syn.
 6. Bruk beskrivende hyperlenketekst: Sørg for at hyperlenker har beskrivende tekst, i stedet for generiske fraser som "klikk her".
 7. Oppgi en språkspesifikasjon: Angi språket i dokumentet i metadataene eller dokumentegenskapene, slik at skjermlesere kan bruke riktig uttale.
 8. Bruk en PDF-tilgjengelighetskontroll: Bruk et verktøy for kontroll av PDF-tilgjengelighet, for eksempel AbleDocs' ADScan, for å identifisere eventuelle tilgjengelighetsproblemer i dokumentet ditt og løse dem.

Ved å følge disse trinnene kan du lage en PDF som er tilgjengelig og kan brukes av personer med nedsatt funksjonsevne.

Enter-tasten på tastaturet erstattes med pdf

Hvordan sørger jeg for at PDF-filen min er i samsvar med 508?

Seksjon 508 i Rehabilitation Act er en føderal lov i USA som krever at elektronisk teknologi og informasjonsteknologi (EIT) skal være tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne.

Her er noen skritt du kan ta for å sikre at din PDF er i samsvar med avsnitt 508:

 1. Bruk beskrivende tekst for lenker: Sørg for at alle lenker i dokumentet har en beskrivende tekst som tydelig beskriver målet for lenken.
 2. Legg til alternativ tekst til bilder: For alle bilder, diagrammer eller grafer i dokumentet, legg til en beskrivelse av det visuelle innholdet i form av alternativ tekst (alt-tekst).
 3. Sørg for riktig fargekontrast: Sørg for at teksten og bakgrunnsfargene har tilstrekkelig kontrast, slik at de lett kan leses av personer med nedsatt syn.
 4. Bruk overskrifter og struktur: Bruk overskrifter og underoverskrifter for å organisere innholdet og skape et tydelig hierarki. Dette gjør det lettere for brukerne å navigere i dokumentet med skjermleser eller annen hjelpeteknologi.
 5. Oppgi en språkspesifikasjon: Angi språket i dokumentet i metadataene eller dokumentegenskapene, slik at skjermlesere kan bruke riktig uttale.
 6. Sørg for kompatibilitet med hjelpeteknologier: Test PDF-dokumentet med skjermlesere og andre hjelpeteknologier for å sikre at dokumentet kan leses og navigeres riktig.
 7. Bruk en PDF-tilgjengelighetskontroll: Bruk et verktøy for PDF-tilgjengelighetskontroll, som AbleDocs' ADScan, for å identifisere eventuelle tilgjengelighetsproblemer i dokumentet og løse dem.Øverst i skjemaetNederst i skjemaet

Kan du gjøre en PDF ADA-kompatibel?

Ja, det er mulig å gjøre en PDF-klage med Americans with Disabilities Act (ADA). ADA krever at personer med nedsatt funksjonsevne skal ha lik tilgang til informasjon, inkludert digitale dokumenter som PDF-filer.

For å gjøre en PDF kompatibel må du sørge for at dokumentet er tilgjengelig for personer som bruker hjelpemidler som skjermlesere, og at det oppfyller andre standarder for tilgjengelighet.

Her er noen trinn du kan ta for å gjøre en PDF ADA-kompatibel:

 1. Bruk beskrivende filnavn: Gi PDF-filen et navn som beskriver innholdet i dokumentet, slik at brukere med nedsatt funksjonsevne kan forstå hva det handler om.
 2. Bruk beskrivende titler og overskrifter: Bruk beskrivende titler og overskrifter som nøyaktig beskriver innholdet i hver del av dokumentet. Dette gjør det lettere for brukere med nedsatt funksjonsevne å navigere i dokumentet.
 3. Legg til alternativ tekst til bilder: Legg til alternativ tekst (alt-tekst) til alle bilder, diagrammer og grafer i dokumentet. Alt-tekst gir en beskrivelse av bildet som kan leses av skjermlesere.
 4. Bruk tilgjengelige skrifttyper: Bruk skrifttyper som er lette å lese og som er kompatible med hjelpeteknologier.
 5. Bruk riktig fargekontrast: Sørg for at det er nok kontrast mellom teksten og bakgrunnsfargen slik at den er lett å lese.
 6. Merk PDF-filen: Bruk et verktøy for å legge til tagger i PDF-filen som identifiserer dokumentets struktur. Dette hjelper skjermlesere og andre hjelpeteknologier med å forstå hvordan dokumentet er organisert.
 7. Bruk tilgjengelige tabeller: Hvis du inkluderer tabeller i PDF-filen din, må du sørge for at de er tilgjengelige. Dette betyr at tabellen har en tydelig struktur, en overskriftsrad og er lett å lese med hjelpemidler.
 8. Bruk PDF-tilgjengelighetskontroller: Bruk en tilgjengelighetskontroll, som ADScan, for å teste om dokumentet er i samsvar med ADA. Disse verktøyene vil identifisere eventuelle tilgjengelighetsproblemer i dokumentet og gi veiledning om hvordan de kan løses.
skriving på bærbar datamaskin med dokumentgrafikk flytende

Hvordan vet jeg om PDF-filen min er i samsvar med WCAG?

Er PDF-filen tagget?

En PDF som er tagget er et av kravene for å oppfylle kravene til Retningslinjer for tilgjengelighet til webinnhold (WCAG) under kriterium 1.3.1, som handler om informasjon og relasjoner. Dette kriteriet tar sikte på å sikre at informasjonen i innholdet presenteres på en måte som kan bestemmes programmatisk.

PDF-tagging innebærer å legge til metadata i PDF-dokumentet som gir informasjon om innholdets struktur og leserekkefølge. Disse metadataene brukes av hjelpeteknologier som skjermlesere for å forstå og presentere innholdet for brukere med nedsatt funksjonsevne.

For å oppfylle WCAG-kriterium 1.3.1 bør en PDF være merket på riktig måte for å identifisere overskrifter, lister, tabeller, bilder og andre elementer og deres relasjoner til hverandre. Riktig tagging gjør det mulig for brukere med nedsatt funksjonsevne å navigere og forstå innholdet og bidrar til å sikre at PDF-filen er tilgjengelig for alle brukere.

Er dokumenttittelen utfylt i dokumentegenskapene?

Dokumenttittel er et viktig element for å oppfylle WCAGs kriterium 2.4.2, som handler om å gi hver nettside en tydelig tittel. Dette kriteriet er ment å sikre at formålet og emnet for hver side er klart definert.

Når det gjelder PDF-dokumenter, refererer dokumenttittelen til tittelen på PDF-dokumentet som vises i tittellinjen i PDF-leseren når dokumentet er åpent. Den brukes også av skjermlesere for å identifisere dokumentet.

For å oppfylle WCAG 2.0-kriterium 2.4.2 skal dokumenttittelen fylles ut i dokumentegenskapene. Dette gjøres vanligvis i PDF-redigeringsverktøyet før dokumentet lagres som en PDF-fil. Dokumenttittelen skal være beskrivende og nøyaktig gjenspeile innholdet i PDF-dokumentet. Den bør også være kortfattet og ikke for lang.

En klar og konsis dokumenttittel hjelper brukere med nedsatt funksjonsevne til å forstå formålet med og innholdet i dokumentet og gjør det lettere for dem å finne dokumentet når de søker i filene eller bokmerkene sine.

Er riktig språk for dokumentet angitt?

Å angi riktig språk for dokumentet er et viktig krav for å oppfylle WCAG-kriterium 3.1.1, som handler om språket på siden. Dette kriteriet er ment å sikre at språket i innholdet bestemmes programmatisk og at det kan formidles nøyaktig til brukerne.

Når det gjelder et PDF-dokument, bør språket angis i dokumentegenskapene. Denne informasjonen brukes av skjermlesere og andre hjelpeteknologier for å finne ut hvilket språk innholdet er på og for å lese det opp riktig.

Å angi riktig språk i dokumentet er viktig for brukere med nedsatt funksjonsevne som bruker hjelpemidler for å få tilgang til innholdet. Hvis språket ikke er riktig angitt, kan hjelpeteknologien feiltolke innholdet, noe som kan føre til forvirring eller vanskeligheter med å forstå informasjonen.

For å oppfylle WCAG 2.0-kriterium 3.1.1 bør riktig språk for dokumentet angis i dokumentegenskapene ved hjelp av riktig språkkode. Språkkoden er vanligvis en kode på to bokstaver som representerer språket i innholdet, for eksempel "en" for engelsk eller "es" for spansk. Dette bidrar til å sikre at innholdet formidles korrekt til brukere med nedsatt funksjonsevne som bruker hjelpemidler.

Finnes det nøyaktige bokmerker for dokumenter på mer enn 9 sider?

Å tilby nøyaktige bokmerker for dokumenter på mer enn 9 sider er et viktig krav for å oppfylle WCAG-kriterium 2.4.5, som handler om flere måter. Dette kriteriet skal sikre at brukere med nedsatt funksjonsevne har flere måter å få tilgang til innholdet på og enkelt kan navigere til ulike deler av innholdet.

Når det gjelder et PDF-dokument, brukes bokmerker for å gi brukerne en enkel måte å navigere til ulike deler av dokumentet på. De vises i et panel på venstre side av PDF-leseren, og inneholder vanligvis lenker til ulike deler av dokumentet, for eksempel kapitler eller avsnitt.

For å oppfylle WCAG 2.0-kriterium 2.4.5 bør det finnes nøyaktige bokmerker for PDF-dokumenter som er lengre enn 9 sider. Dette betyr at hvert bokmerke skal gjenspeile innholdet i avsnittet det lenker til, og bokmerkenes hierarki skal gjenspeile dokumentets struktur.

Nøyaktige bokmerker hjelper brukere med nedsatt funksjonsevne med å navigere gjennom innholdet på en enkel måte og gir en alternativ måte å få tilgang til innholdet på. Dette er spesielt viktig for brukere som kan ha problemer med å bla gjennom lange dokumenter eller navigere gjennom komplekse strukturer.

Er dokumentet fritt for revisjonsrelatert innhold som er overført fra Office eller andre redigeringsverktøy, f.eks. kommentarer, sporendringer, innebygde talernotater?

For å oppfylle WCAG-kriterium 1.3.1, som handler om informasjon og relasjoner, er det viktig å sikre at dokumentet er fritt for revisjonsrelatert innhold som er overført fra Office eller andre redigeringsverktøy, for eksempel kommentarer, sporingsendringer og innebygde høyttalernotater. Dette kriteriet skal sikre at innholdet presenteres på en måte som kan bestemmes programmatisk, og at informasjonen formidles nøyaktig til brukerne.

Gjennomgangsrelatert innhold som kommentarer, sporendringer og innebygde høyttalernotater kan forstyrre strukturen og flyten i innholdet og kan gjøre det vanskelig for brukere med nedsatt funksjonsevne å forstå og navigere i dokumentet. Derfor er det viktig å sørge for at denne typen innhold fjernes før PDF-dokumentet ferdigstilles.

For å oppfylle WCAG 2.0-kriterium 1.3.1 anbefales det å fjerne alt revisjonsrelatert innhold fra dokumentet før det konverteres til en PDF-fil. Dette kan vanligvis gjøres ved å godta eller avvise alle endringer og fjerne eventuelle høyttalernotater eller kommentarer før du lagrer filen som en PDF-fil.

Fjerning av vurderingsrelatert innhold bidrar til å sikre at PDF-dokumentet er fritt for unødvendige elementer som kan forstyrre tilgjengeligheten til innholdet. På denne måten blir dokumentet lettere å forstå og navigere i for brukere med nedsatt funksjonsevne som bruker hjelpemidler som skjermlesere.

mann som peker med fingeren med pdf-ikoner på siden

Er rekkefølgen i taggstrukturen nøyaktig og logisk? Stemmer taggene overens med rekkefølgen de skal leses i?

Å sørge for at rekkefølgen i taggstrukturen er nøyaktig og logisk, og at taggene samsvarer med rekkefølgen de skal leses i, er viktig for å oppfylle WCAG-kriterium 1.3.2, som handler om meningsfull rekkefølge. Dette kriteriet skal sikre at innholdet presenteres i en logisk rekkefølge og at informasjonen formidles nøyaktig til brukerne.

Når det gjelder et PDF-dokument, bør rekkefølgen i taggstrukturen gjenspeile den logiske leserekkefølgen i innholdet. Taggstrukturen brukes av hjelpeteknologier som skjermlesere for å lese innholdet høyt for brukere med nedsatt funksjonsevne.

For å oppfylle kriterium 1.3.2 i WCAG 2.1 anbefales det å gjennomgå taggstrukturen i PDF-dokumentet og sørge for at rekkefølgen er nøyaktig og logisk. Taggstrukturen bør organiseres på en måte som gir mening og gjenspeiler den logiske flyten i innholdet. Dette betyr at overskrifter, lister, tabeller, bilder og andre elementer bør tagges i riktig rekkefølge og sekvens.

Ved å sørge for at taggene samsvarer med rekkefølgen de skal leses i, blir det lettere for brukere med nedsatt funksjonsevne å forstå og navigere i innholdet. Hvis for eksempel et bilde er plassert midt i et avsnitt, bør taggstrukturen gjenspeile at bildet leses etter teksten som står foran det, og før teksten som følger etter det.

Finnes alt informasjonsinnhold i taggstrukturen?

Å sørge for at alt informasjonsinnhold finnes i taggstrukturen er et viktig krav for å oppfylle WCAG-kriterium 1.3.1, som handler om informasjon og relasjoner. Dette kriteriet skal sikre at innholdet presenteres på en måte som kan bestemmes programmatisk, og at informasjonen formidles nøyaktig til brukerne.

Når det gjelder et PDF-dokument, bør taggstrukturen gjenspeile dokumentets struktur og innhold nøyaktig. Alt informasjonsinnhold, inkludert overskrifter, lister, tabeller, bilder og andre elementer, skal inkluderes i taggstrukturen.

For å oppfylle kriterium 1.3.1 i WCAG 2.1 anbefales det å gjennomgå taggstrukturen i PDF-dokumentet og sikre at alt informasjonsinnhold finnes i det. Dette betyr at alle tekst- og ikke-tekstelementer bør tagges på riktig måte for å gjenspeile den logiske strukturen i innholdet.

Hvis ikke alt informasjonsinnhold inkluderes i taggstrukturen, kan det bli vanskelig for brukere med nedsatt funksjonsevne å forstå og navigere i dokumentet. Hvis for eksempel et bilde eller et diagram ikke er tagget, kan det hende at det ikke formidles nøyaktig til brukere med synshemming som bruker hjelpeteknologier for eksempel skjermlesere.

Er alle ikke-standard tagger riktig tilordnet til standard Adobe-tagger?

Alle ikke-standardiserte tagger må tilordnes standard Adobe-tagger på riktig måte for å oppfylle kravet i WCAG-kriterium 4.1.2, som handler om navn, rolle, verdi. Dette kriteriet er ment å sikre at alle brukergrensesnittkomponenter er programmatisk bestemt og har passende navn og roller.

Når det gjelder PDF-dokumenter, er ikke-standard tagger egendefinerte tagger som ikke er en del av Adobes standard taggsett. Disse taggene kan opprettes av forfatterverktøyet eller legges til manuelt. Ikke-standard tagger kan forårsake tilgjengelighetsproblemer hvis de ikke er riktig tilordnet til standard Adobe-tagger.

For å oppfylle kriterium 4.1.2 i WCAG 2.1 anbefales det å gjennomgå taggstrukturen i PDF-dokumentet og sørge for at alle ikke-standardiserte tagger er tilordnet standard Adobe-tagger på riktig måte. Dette betyr at de ikke-standardiserte taggene bør tilordnes standardtagger som gjenspeiler deres funksjon og rolle i dokumentet.

Tilordning av ikke-standardkoder til standard Adobe-koder kan bidra til å sikre at dokumentet formidles nøyaktig til brukere med nedsatt funksjonsevne som bruker hjelpeteknologier som skjermlesere. Det kan også forbedre dokumentets generelle tilgjengelighet og gjøre det lettere for brukerne å navigere og forstå innholdet.

Er all teksten i taggene riktig formatert?

Du må sørge for at all tekst i taggene er riktig formatert og uten linjeskift og oppdelte ord for å oppfylle WCAG-kriterium 4.1.1, som handler om parsing. Dette kriteriet skal sikre at innholdet kan bestemmes programmatisk og forstås av brukeragenter.

Når det gjelder et PDF-dokument, skal taggstrukturen gjenspeile dokumentets struktur og innhold nøyaktig, og teksten i taggene skal være riktig formatert. Dette betyr at teksten ikke skal inneholde linjeskift eller oppdelte ord som kan skape forvirring eller gjøre den vanskelig å forstå.

For å oppfylle kriterium 4.1.1 i WCAG 2.1 anbefales det å gjennomgå taggstrukturen i PDF-dokumentet og sørge for at all tekst i taggene er riktig formatert. Dette betyr at teksten skal være innenfor samme tagg, og ikke splittet over flere tagger eller linjer.

Hvis teksten i taggene ikke er riktig formatert, kan det være vanskelig for brukere med nedsatt funksjonsevne å forstå og navigere i dokumentet. Hvis for eksempel et ord er delt over flere linjer, kan en skjermleser feiltolke innholdet og gi en unøyaktig lesing av teksten.

Representerer avsnittskoder visuelle avsnitt nøyaktig?

Å sikre at avsnitttagger representerer visuelle avsnitt nøyaktig, er et viktig krav for å oppfylle WCAG-kriterium 1.3.1, som handler om informasjon og relasjoner. Dette kriteriet skal sikre at innholdet presenteres på en måte som kan bestemmes programmatisk, og at informasjonen formidles nøyaktig til brukerne.

Når det gjelder et PDF-dokument, bør avsnittstagger brukes for å representere de visuelle avsnittene i dokumentet nøyaktig. Dette betyr at hvert visuelle avsnitt skal tagges som et eget avsnitt i taggstrukturen, og rekkefølgen på taggene skal gjenspeile rekkefølgen på de visuelle avsnittene.

For å oppfylle kriterium 1.3.1 i WCAG 2.1 anbefales det å gjennomgå taggstrukturen i PDF-dokumentet og sikre at avsnitttaggene representerer de visuelle avsnittene nøyaktig. Dette betyr at avsnitttaggene bør brukes konsekvent og på riktig måte for å gjenspeile dokumentets struktur og innhold.

Hvis man ikke klarer å gjengi visuelle avsnitt nøyaktig, kan det gjøre det vanskelig for brukere med nedsatt funksjonsevne å forstå og navigere i dokumentet. Hvis for eksempel et enkelt visuelt avsnitt er tagget som flere avsnitt i taggstrukturen, kan det skape forvirring eller gjøre det vanskelig å forstå innholdet.

Kan teksten endres i størrelse og anses som lesbar når den forstørres til 200%?

Du må sørge for at teksten kan endres i størrelse og anses som lesbar når den forstørres til 200% for å oppfylle WCAG-kriterium 1.4.4, som handler om å endre størrelse på innhold. Dette kriteriet skal sikre at brukere med synshemming kan endre størrelsen på innholdet uten at det mister lesbarhet eller funksjonalitet.

For å oppfylle kriterium 1.4.4 i WCAG 2.1 anbefales det å gjennomgå PDF-dokumentet og sikre at all tekst kan endres i størrelse og forblir lesbar når den forstørres til 200%. Dette betyr at teksten ikke skal bli pikselert, uskarp eller forvrengt når den forstørres til dette nivået.

Det er flere faktorer som kan påvirke lesbarheten til tekst når den endres, blant annet skriftstørrelse, skrifttype og linjeavstand. For å sikre at teksten er lesbar når størrelsen endres, er det viktig å velge en passende skriftstørrelse og -stil, og å sørge for at det er tilstrekkelig avstand mellom linjene.

Det er også viktig å sikre at innholdet forblir funksjonelt når størrelsen endres. Dette betyr at brukerne fortsatt skal kunne samhandle med alle interaktive elementer i dokumentet, som lenker, skjemafelt og knapper, selv når innholdet er forstørret til 200%.

Tilbake til toppen

Du kan også være interessert i: