Nyheter, Tilgjengelighet på nettet

Internasjonale standarder for webtilgjengelighet

Skrevet av: 
AbleDocs
10. april 2023 fra USA

Webtilgjengelighetsstandarder er retningslinjer som bidrar til å sikre at nettsteder og digitalt innhold er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Disse standardene er utformet for å gi lik tilgang til informasjon og tjenester for alle brukere, uavhengig av deres evner.

Her er noen av de mest anerkjente standardene for webtilgjengelighet:

 1. Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG): WCAG er et sett med retningslinjer utviklet av World Wide Web Consortium (W3C) som gir et rammeverk for å gjøre nettinnhold tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Retningslinjene er organisert i tre nivåer (A, AA, AAA) og dekker en rekke tilgjengelighetsproblemer, inkludert visuelle, auditive og kognitive funksjonsnedsettelser.
 2. Lov om amerikanere med nedsatt funksjonsevne (ADA): ADA er en amerikansk lov som forbyr diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne i offentlige lokaler, inkludert nettsteder. ADA inneholder retningslinjer for webtilgjengelighet, som krever at nettsteder skal være tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne, inkludert personer som er blinde, døve eller har begrenset mobilitet.
 3. Paragraf 508 i rehabiliteringsloven: Avsnitt 508 er en amerikansk lov som krever at føderale etater skal gjøre sin elektroniske teknologi og informasjonsteknologi tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Loven inneholder retningslinjer for webtilgjengelighet, blant annet krav til alternativ tekst, tastaturtilgjengelighet og teksting.
 4. EUs direktiv om webtilgjengelighet: EUs webtilgjengelighetsdirektiv krever at offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner skal være tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne. Direktivet inneholder retningslinjer for webtilgjengelighet, blant annet krav om alternativ tekst, tastaturtilgjengelighet og lydbeskrivelser.

Hva er de fire hovedkategoriene i retningslinjene for tilgjengelig webinnhold (WCAG)?

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) er et sett med retningslinjer utviklet av World Wide Web Consortium (W3C) som gir et rammeverk for å gjøre webinnhold tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. WCAG er organisert i fire hovedkategorier, også kjent som "prinsipper", som er som følger:

 1. Merkbar: Oppfattbarhetsprinsippet fokuserer på å sikre at nettinnhold kan oppfattes av alle brukere, inkludert brukere med syns-, hørsels- og kognitive funksjonsnedsettelser. Dette omfatter alternativ tekst for bilder, bildetekster for videoer og beskrivende overskrifter for innhold.
 2. Kan brukes: Prinsippet om brukbarhet fokuserer på å sikre at nettinnhold kan brukes av alle brukere, også bevegelseshemmede. Dette omfatter tastaturnavigering og tilstrekkelig tid for brukerne til å fullføre oppgaver.
 3. Forståelig nok: Det forståelige prinsippet fokuserer på å sikre at nettinnhold er forståelig for alle brukere, inkludert brukere med kognitive funksjonsnedsettelser. Dette omfatter bruk av klart språk og organisering av innholdet på en logisk og konsekvent måte.
 4. Robust: Det robuste prinsippet fokuserer på å sikre at nettinnhold er kompatibelt med et bredt spekter av hjelpeteknologier, inkludert skjermlesere og programvare for talegjenkjenning. Dette omfatter bruk av standardmarkering og unngåelse av avhengighet av proprietære teknologier.

Hva er WCAG 2.1 AA-standarder?

WCAG 2.1 AA (Web Content Accessibility Guidelines 2.1 Level AA) er et sett med standarder utviklet av World Wide Web Consortium (W3C) som gir retningslinjer for å gjøre webinnhold mer tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. WCAG 2.1 AA-standardene regnes som de mest oppdaterte og omfattende retningslinjene for tilgjengelighet på nettet, og er tatt i bruk av myndigheter, bedrifter og organisasjoner over hele verden.

WCAG 2.1 AA-standardene bygger på den forrige versjonen av retningslinjene (WCAG 2.0) og inneholder ytterligere krav til tilgjengelighet for nettinnhold. Noen av de viktigste kravene i WCAG 2.1 AA-standardene omfatter:

 1. Alternativ tekst for bilder: Alt innhold som ikke er tekst, inkludert bilder, må ha alternative tekstbeskrivelser som formidler samme informasjon som bildet.
 2. Teksting og lydbeskrivelser: Multimediainnhold, inkludert videoer og lyd, må ha undertekster og/eller lydbeskrivelser for å gjøre det tilgjengelig for hørselshemmede.
 3. Tastaturnavigasjon: Nettsteder må kunne navigeres kun ved hjelp av tastatur, slik at de er tilgjengelige for bevegelseshemmede.
 4. Kontrast og farge: Kontrasten mellom tekst og bakgrunn må oppfylle visse standarder for å sikre lesbarhet for personer med nedsatt syn.
 5. Hjelp til innspill: Nettsteder må gi brukerne hjelp når det gjøres feil under innsending av skjemaer, for å sikre tilgjengelighet for personer med kognitive funksjonsnedsettelser.

Er WCAG 2.1 et juridisk krav i USA?

Ja, WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1) regnes som et lovkrav i USA. Americans with Disabilities Act (ADA) henviser ikke spesifikt til WCAG, men den krever at offentlig tilrettelegging, inkludert nettsteder, skal være tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Domstolene har tolket ADA til å gjelde for nettsteder og har i økende grad brukt WCAG som en standard for tilgjengelighet på nettet.

I tillegg til ADA finnes det andre lover og forskrifter som krever samsvar med WCAG 2.1 i USA. Paragraf 508 i Rehabilitation Act krever at føderale etater gjør sin elektroniske teknologi og informasjonsteknologi tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne, og WCAG 2.1 er en av de anerkjente standardene for samsvar. 21st Century Communications and Video Accessibility Act krever også at videoinnhold gjøres tilgjengelig, og WCAG 2.1 er en av standardene som kan brukes for å sikre samsvar.

Selv om det ikke finnes noen spesifikk lov som pålegger overholdelse av WCAG 2.1, anses den som en anerkjent standard for tilgjengelighet på nettet i USA. Unnlatelse av å overholde retningslinjene for webtilgjengelighet kan føre til rettslige skritt og sanksjoner, inkludert bøter og saksomkostninger. Det er viktig for bedrifter og organisasjoner å forstå kravene til webtilgjengelighet og iverksette tiltak for å sikre samsvar.

Er WCAG 2.1 et juridisk krav i EU?

Ja, WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1) er et juridisk krav i Den europeiske union (EU). EUs webtilgjengelighetsdirektiv krever at offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner skal være i samsvar med WCAG 2.1 på minst nivå AA.

EUs webtilgjengelighetsdirektiv ble vedtatt i 2016 og krever at EUs medlemsland sørger for at offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner er tilgjengelige for alle brukere, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. Direktivet ble innlemmet i medlemslandenes nasjonale lovgivning i september 2018 og trådte i kraft 23. september 2019.

EUs webtilgjengelighetsdirektiv krever at offentlige organer sørger for at deres nettsteder og mobilapplikasjoner oppfyller følgende krav:

 1. Samsvar med WCAG 2.1 på minimum nivå AA.
 2. Publiser en tilgjengelighetserklæring som beskriver tilgjengelighetsnivået til nettstedet eller mobilapplikasjonen.
 3. Tilby en tilbakemeldingsmekanisme der brukerne kan rapportere tilgjengelighetsproblemer.
 4. Gjennomføre regelmessig testing og evaluering av tilgjengelighet.
 5. Tilby tilgjengelige alternativer for innhold som ikke er tilgjengelig.

Generelt er WCAG 2.1 et lovkrav i EU for nettsteder og mobilapplikasjoner i offentlig sektor, og manglende overholdelse av direktivet kan føre til rettslige skritt og sanksjoner. Det er viktig at bedrifter og organisasjoner som driver virksomhet i EU, forstår kravene til universell utforming av nettsteder og iverksetter tiltak for å sikre at de overholdes.

Hvem utarbeider retningslinjer og standarder for tilgjengelighet på nettet?

Retningslinjer og standarder for webtilgjengelighet utarbeides av ulike organisasjoner og grupper. Her er noen av de viktigste organisasjonene som er involvert i å lage retningslinjer og standarder for webtilgjengelighet:

 1. World Wide Web Consortium (W3C): W3C er et internasjonalt fellesskap som utvikler standarder for nettet. W3C har utarbeidet Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), som er allment anerkjent som de mest omfattende retningslinjene for webtilgjengelighet.
 2. Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO): ISO er en ikke-statlig organisasjon som utvikler standarder for ulike bransjer. ISO har utviklet en standard for webtilgjengelighet, ISO 40500, som er basert på WCAG.
 3. Den europeiske standardiseringskomiteen (CEN): CEN er en europeisk standardiseringsorganisasjon som har utviklet en standard for webtilgjengelighet, EN 301 549, som er basert på WCAG.
 4. Access Board: Access Board er et føderalt organ i USA som utvikler retningslinjer og standarder for tilgjengelighet for ulike bransjer, inkludert tilgjengelighet på nettet. Access Board har utviklet paragraf 508-standardene, som krever samsvar med WCAG 2.0 på minst nivå AA for føderale byråer.

Generelt arbeider ulike organisasjoner og grupper med å lage retningslinjer og standarder for tilgjengelighet på nettet, med mål om å sikre lik tilgang til informasjon og tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne.

Tilbake til toppen

Du kan også være interessert i: