Digital tilgjengelighet

Hvordan universell utforming fremmer sysselsettingsmuligheter

Skrevet av: 
AbleBot
den 16. februar 2022 fra Storbritannia

I vårt forrige innlegg snakket vi om tilgjengelighet i forbindelse med utdanning. I dette innlegget går vi over til neste trinn i sysselsettingssyklusen - å få en jobb.

Stadig flere bedrifter og organisasjoner annonserer karrieremuligheter og ledige stillinger på nettet, enten det er via plattformer som LinkedIn, rekrutteringsbyråer eller på egne nettsider. For personer med nedsatt funksjonsevne, for eksempel synstap, kan det være svært vanskelig å få tilgang til digitale jobbsøknader hvis plattformene og skjemaene ikke er gjort tilgjengelige.

Kombinert med at arbeidsgivere er bekymret for å ansette funksjonshemmede, skaper vi en perfekt storm på arbeidsmarkedet, noe som fører til at uforholdsmessig mange funksjonshemmede er arbeidsledige. Office of National Statistics oppgir at sysselsettingsraten for personer som ikke er funksjonshemmede er 81,1%, mens den for funksjonshemmede i yrkesaktiv alder bare er 52,3%.

Sysselsetting og nedsatt funksjonsevne

I tillegg kan en Arbeidsstyrke som ble gjennomført i perioden oktober 2020-september 2021, hevder at det er dobbelt så stor sannsynlighet for at personer med funksjonsnedsettelser i Storbritannia er arbeidsledige som personer uten funksjonsnedsettelser. Dette til tross for at den samme undersøkelsen konkluderer med at antallet ledige stillinger har fortsatt å øke med 388 000 siden våren 2020.

Det finnes mennesker der ute som ønsker å jobbe, og det er et stort antall ledige stillinger. Så hvorfor er det en forskjell mellom mennesker med og uten funksjonsnedsettelser?

Utilgjengelig innhold skaper ikke bare barrierer for kundene dine, det kan også avskrekke potensielle medarbeidere fra å søke jobb. Det er lett for en person med nedsatt funksjonsevne å miste håpet om å få jobb når han eller hun gjentatte ganger møter slike hindringer.

I tillegg oppgir 10% av befolkningen at de har en lese- og skrivevanske, så hvis du ikke tilbyr tilgjengelige stillingsannonser og søknader, reduserer du automatisk utvalget av potensielle kandidater. Dette skaper urettferdige ansettelsesmuligheter for personer med nedsatt funksjonsevne og kan bety at du aldri får snakke med den aller beste personen for jobben.

Visste du at Access to Work i Storbritannia kan gi økonomisk støtte til anskaffelse av tekniske hjelpemidler for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne? Du bør imidlertid ta en samtale med leverandøren for å forsikre deg om at dine egne systemer fungerer sammen med teknologien. Snakk med leverandøren og din (potensielle) medarbeider, så finner dere noe som fungerer for alle.

Ved å forberede organisasjonen allerede nå, vil alle søkere ha bedre forutsetninger for å lykkes fra starten av. Tilgjengelighet er ofte bare bedre design, og bedre design fungerer for alle.

Det er ikke til å stikke under en stol at det å rekruttere og lære opp en medarbeider er en investering i både tid og penger - så du vil ha den beste personen, og du vil at vedkommende skal lykkes. Og husk at beste praksis ikke bare gjelder i rekrutteringsfasen, men gjennom hele karrieren. Hvordan vil du føle deg hvis en høyt verdsatt medarbeider bestemmer seg for å si opp fordi han eller hun blir ufør på grunn av en ulykke eller sykdom?

Hvordan AbleDocs kan hjelpe

AbleDocs kan hjelpe bedrifter og organisasjoner med å generere tilgjengelig digitalt innhold, inkludert stillingsannonser, retningslinjer og kontrakter, samt gi råd om programvaretilgjengelighet gjennom vår produkt- og tjenestepakke. Vi hjelper bedrifter med å innlemme prinsipper for universell utforming i det digitale innholdet, slik at det blir enklere for alle å bruke innholdet.

AbleDocs tilbyr verktøy for å informere arbeidsgivere om fordelene ved å ansette personer med nedsatt funksjonsevne. Man diskriminerer ikke med vilje, men på grunn av manglende kunnskap eller forståelse kan diskriminering forekomme. Personer med nedsatt funksjonsevne er en fordel for arbeidsplassen. En mer mangfoldig arbeidsstyrke øker bevisstheten om hvordan ulike mennesker samhandler med informasjon, og der det er hensiktsmessig, kan de ansatte hjelpe til med brukertesting og fremme inkludering. Hvis du vil vite mer om hvordan AbleDocs kan hjelpe organisasjonen din, booker vi mer enn gjerne en Lunch & Learn der du kan snakke med medlemmer av teamet vårt om hvordan du kan gå videre med din digitale tilgjengelighetsreise. Hvis du vil ha informasjon om Lunch & Learn, kan du kontakte Laura Clark på e-post til lclark@abledocs.com.

Tilbake til toppen

Du kan også være interessert i: