Tilgjengelighet av dokumenter, Nyheter

Hvordan søke etter et ord i en PDF-guide

Skrevet av: 
AbleDocs
2. mai 2023 fra USA

I en verden der digitale dokumenter er blitt selve livsnerven i kunnskapsdeling og informasjonsspredning, er muligheten til raskt å finne bestemte ord eller setninger i en PDF-veiledning kan være avgjørende. Enten du er en student som forsker på et komplekst emne, en fagperson som dykker ned i bransjerapporter, eller bare en ivrig leser som utforsker en omfattende veiledning, kan du spare verdifull tid og krefter ved å vite hvordan du effektivt søker etter et ord i en PDF-fil.

Hvordan søker jeg etter et ord i et PDF-dokument?

Hvis du vil søke etter et bestemt ord eller en bestemt frase i et PDF-dokument, kan du følge disse trinnene:

 1. Åpne PDF-dokumentet: Start et PDF-leseprogram på datamaskinen eller mobilenheten din. Adobe Acrobat Reader er et populært valg, men det finnes også andre PDF-lesere med lignende søkefunksjoner.
 2. Naviger til søkefunksjonen: Se etter et søkefelt eller en verktøylinje i PDF-leseren. Den er vanligvis plassert øverst eller på siden av programvinduet. Noen PDF-lesere kan ha et eget søkeikon eller en hurtigtast (f.eks. Ctrl + F eller Command + F) for å få direkte tilgang til søkefunksjonen.
 3. Skriv inn ordet eller frasen: Klikk eller trykk i søkefeltet og skriv inn ordet eller frasen du vil finne i PDF-filen. Når du begynner å skrive, vil PDF-leseren automatisk søke etter treff.
 4. Gå gjennom søkeresultatene: PDF-leseren vil markere alle forekomster av ordet eller frasen som finnes i dokumentet. Du kan navigere gjennom søkeresultatene ved hjelp av navigasjonsknappene i PDF-leseren (f.eks. Neste eller Forrige).
 5. Avgrens søket ditt: Hvis du får mange søkeresultater, kan du avgrense søket ytterligere for å begrense resultatene. Se etter alternativer som "Match Case" for å angi om søket skal skille mellom store og små bokstaver eller "Whole Words" for å søke etter det nøyaktige ordet eller frasen i stedet for delvise treff.
 6. Utforsk avanserte søkealternativer: Noen PDF-lesere tilbyr avanserte søkealternativer for å forbedre søkemulighetene dine. Disse alternativene kan omfatte søk i bestemte deler av dokumentet, søk i flere PDF-filer samtidig eller bruk av boolske operatorer for å kombinere søkeord.
 7. Gå til det funnet ordet i dokumentet: Når du har funnet ønsket ord eller frase, kan du klikke eller trykke på det uthevede søkeresultatet for å gå direkte til den aktuelle delen av PDF-dokumentet. Dette gir deg mulighet til å se konteksten og omkringliggende informasjon.

Ved å følge disse trinnene kan du effektivt søke etter og finne bestemte ord eller uttrykk i et PDF-dokument. Denne funksjonen er spesielt nyttig når du arbeider med lange dokumenter eller når du raskt må finne spesifikk informasjon i et PDF-dokument.

søkefelt på skjerm med bakgrunn av mann som holder telefon

Kan du søke etter et ord i en PDF i nettleseren?

Ja, det er mulig å søke etter et ord i et PDF-dokument direkte i en nettleser. De fleste moderne nettlesere har innebygde funksjoner for visning av PDF-filer og tilbyr søkefunksjonalitet i selve nettleseren. Slik kan du søke etter et ord i en PDF i en nettleser:

 1. Åpne PDF-dokumentet i nettleseren din: Naviger til nettsiden eller stedet der PDF-dokumentet er innebygd eller lagret. Klikk på lenken eller den innebygde PDF-filen for å åpne den i nettleseren.
 2. Åpne nettleserens søkefunksjon: Når PDF-filen er åpen i nettleseren, kan du starte søket ved å bruke nettleserens innebygde søkefunksjon. For å aktivere den kan du vanligvis trykke Ctrl + F (eller Command + F på en Mac) eller se etter søkealternativet i nettleserens meny.
 3. Skriv inn ordet eller frasen du vil søke etter: Et søkefelt vises i nettlesergrensesnittet. Skriv inn ønsket ord eller frase du vil søke etter i PDF-dokumentet.
 4. Gå gjennom søkeresultatene: Mens du skriver, vil nettleseren markere og telle forekomster av ordet eller frasen i PDF-filen. Disse forekomstene vises vanligvis i rullefeltet, slik at du raskt kan navigere til hver forekomst.
 5. Naviger gjennom søkeresultatene: Ved å klikke på søkeresultatene i rullefeltet kommer du direkte til det aktuelle stedet i PDF-dokumentet. Du kan klikke på resultatet for å se den spesifikke delen av dokumentet der ordet eller frasen finnes.

Vær oppmerksom på at tilgjengeligheten og funksjonaliteten til søkefunksjonen i nettleseren kan variere avhengig av hvilken nettleser du bruker. De fleste moderne nettlesere tilbyr imidlertid denne funksjonaliteten for PDF-dokumenter som åpnes i nettlesermiljøet, noe som gjør det praktisk å søke etter bestemte ord eller fraser uten behov for en dedikert PDF-leser.

Hvordan søker jeg etter et ord i en PDF i Chrome?

Hvis du vil søke etter et ord i et PDF-dokument ved hjelp av Google Chrome, kan du følge disse trinnene:

 1. Åpne PDF-filen i Chrome: Start nettleseren Google Chrome på datamaskinen din og åpne en ny fane. Dra og slipp PDF-filen inn i nettleservinduet, eller klikk på alternativet "Åpne fil" øverst til høyre i nettleseren og velg PDF-dokumentet fra datamaskinen.
 2. Aktiver søkefunksjonen: Når PDF-filen er åpen i Chrome, kan du starte søket ved å bruke nettleserens innebygde søkefunksjon. Det er flere måter å gjøre dette på:
  • Trykk Ctrl + F (eller Command + F på en Mac) på tastaturet for å åpne søkefeltet øverst til høyre i nettleservinduet.
  • Høyreklikk hvor som helst på PDF-dokumentet og velg "Finn" fra kontekstmenyen.
 3. Skriv inn ordet eller frasen du vil søke etter: I søkefeltet som vises, skriver du inn ordet eller frasen du vil søke etter i PDF-dokumentet.
 4. Naviger gjennom søkeresultatene: Mens du skriver, vil Chrome markere og telle forekomster av ordet eller frasen i PDF-filen. Den blar automatisk til den første forekomsten og viser det totale antallet treff.
 5. Gå til neste eller forrige forekomst: For å navigere gjennom søkeresultatene kan du klikke på opp- eller ned-pilene i søkefeltet. Alternativt kan du bruke Enter-tasten for å gå til neste forekomst eller Shift + Enter for å gå til forrige forekomst.
 6. Juster søkealternativene: I søkefeltet kan du finne flere alternativer, for eksempel å velge mellom store og små bokstaver i søkeordet eller bare søke etter hele ord. Klikk på de tre vertikale punktene til høyre i søkefeltet for å få tilgang til disse alternativene.

Ved å følge disse trinnene kan du effektivt søke etter bestemte ord eller fraser i et PDF-dokument ved hjelp av Google Chrome. Den innebygde søkefunksjonen i Chrome gjør det enkelt å finne informasjon i PDF-filer uten behov for ekstra programvare eller verktøy.

google chrome på skjermen

Hvordan søker jeg etter tekst i et PDF-bilde?

Det kan være utfordrende å søke etter tekst i et PDF-bilde fordi tekst i bilder ikke kan velges eller søkes direkte. Det finnes imidlertid noen metoder du kan prøve for å trekke ut og søke etter tekst i et PDF-bilde:

 1. Programvare for optisk tegngjenkjenning (OCR): OCR-programvare kan konvertere bilder med tekst til søkbar og valgbar tekst. Du kan bruke dedikert OCR-programvare eller OCR-verktøy på nettet for å trekke ut tekst fra PDF-bildet. Når teksten er trukket ut, kan du søke etter bestemte ord eller fraser ved hjelp av søkefunksjonen i en PDF-leser eller et tekstredigeringsprogram.
 2. Kopier og lim inn: I noen tilfeller kan du velge og kopiere teksten fra PDF-bildet. Prøv å bruke markøren til å markere teksten i bildet, og høyreklikk deretter og velg "Kopier". Lim inn den kopierte teksten i et tekstredigeringsprogram eller tekstbehandlingsprogram og søk etter ønsket ord eller frase ved hjelp av redigeringsprogrammets søkefunksjon.
 3. Transkriber og søk manuelt: Hvis OCR-metodene ovenfor ikke er gjennomførbare eller bildekvaliteten er for lav, kan det hende du må transkribere teksten fra PDF-bildet manuelt i et tekstredigeringsprogram eller tekstbehandlingsprogram. Skriv inn teksten du ser i bildet, og bruk deretter redigeringsprogrammets søkefunksjon til å søke etter bestemte ord eller uttrykk.

Det er viktig å merke seg at suksessen til disse metodene avhenger av bildets klarhet og kvalitet, samt tekstens kompleksitet og eventuell formatering. Hvis bildet er av dårlig kvalitet eller teksten er sterkt stilisert eller forvrengt, kan resultatene bli mindre nøyaktige.

I tillegg, hvis PDF-bildet er et skannet dokument, kan det allerede inneholde søkbar tekst hvis det gikk gjennom OCR under skanningsprosessen. I slike tilfeller kan du bruke søkefunksjonen i en PDF-leser til å søke etter tekst i dokumentet.

Selv om det kan være utfordrende å søke etter tekst i et PDF-bilde, kan bruk av OCR-programvare, klipping og liming eller manuell transkribering bidra til å trekke ut og søke etter tekst i bilder.

Hvordan søker du etter nøkkelord i et dokument?

For å søke etter nøkkelord i et dokument, uansett format (f.eks. PDF, Word-dokument eller tekstfil), kan du følge disse generelle trinnene:

 1. Åpne dokumentet: Start den aktuelle programvaren eller applikasjonen som kreves for å åpne og vise dokumentet. Bruk for eksempel Adobe Acrobat Reader for PDF-filer eller Microsoft Word for Word-dokumenter.
 2. Åpne søkefunksjonen: Se etter søke- eller finnefunksjonen i programvaren eller applikasjonen. Den er vanligvis tilgjengelig via en verktøylinje, meny eller hurtigtast. I de fleste tilfeller åpner du søkefunksjonen ved å trykke Ctrl + F (eller Command + F på Mac).
 3. Skriv inn søkeordet: I søkefeltet som vises, skriver du inn søkeordet eller frasen du vil søke etter i dokumentet. Sørg for å bruke riktig stavemåte og ta hensyn til store og små bokstaver, avhengig av hvilke søkealternativer som er tilgjengelige.
 4. Gå gjennom søkeresultatene: Programvaren eller applikasjonen viser søkeresultatene, og uthever eller lister opp forekomster av søkeordet som er funnet i dokumentet. Den kan inneholde navigasjonsknapper eller en rullefelt for å hjelpe deg med å bevege deg mellom søkeresultatene.
 5. Naviger gjennom søkeresultatene: Bruk navigasjonsknappene eller klikk på hvert søkeresultat for å hoppe til det tilsvarende stedet i dokumentet. Dette gjør at du kan se konteksten og den omkringliggende informasjonen der søkeordet vises.
 6. Avgrens eller endre søket: Hvis du får mange søkeresultater eller trenger å begrense søket ytterligere, kan du ofte avgrense eller endre søkekriteriene. Se etter alternativer som "Match Case" (for å ta hensyn til store og små bokstaver) eller "Whole Words" (for å søke etter det nøyaktige søkeordet eller frasen i stedet for delvise treff).
 7. Fortsett å søke eller endre søkeord: Hvis du ikke finner den ønskede informasjonen i det første søket, kan du gjenta søket med andre søkeord eller avgrense søkekriteriene for å finne det spesifikke innholdet du leter etter.

Søkefunksjonaliteten i ulike programvareapplikasjoner gjør det enklere å navigere og trekke ut spesifikt innhold fra dokumenter, noe som bidrar til forskning, dokumentanalyse og generell informasjonsinnhenting.

søkefelt med nøkkelord skrevet i søkefeltet

Hvordan konverterer jeg en PDF til en søkbar tekst-PDF?

For å konvertere en PDF-fil til en søkbar PDF-fil med tekst, kan du følge disse trinnene:

 1. Bruk OCR-programvare: OCR-programvare (Optical Character Recognition) er nødvendig for å konvertere PDF-filen til et søkbart tekstformat. Det finnes ulike alternativer for OCR-programvare, inkludert frittstående applikasjoner eller nettbaserte OCR-verktøy. Noen populære valg inkluderer Adobe Acrobat Pro, Abbyy FineReader og Tesseract OCR.
 2. Åpne PDF-filen i OCR-programvaren: Start OCR-programvaren og åpne PDF-dokumentet du vil konvertere. De fleste OCR-programmer har muligheter for å importere eller åpne PDF-filer.
 3. Utfør OCR på PDF-filen: Finn OCR-funksjonen eller -alternativet i OCR-programvaren. Dette finnes vanligvis i programvarens verktøylinje, meny eller innstillinger. Start OCR-prosessen, som vil analysere innholdet i PDF-filen, gjenkjenne teksten i dokumentets bilder og konvertere den til søkbar tekst.
 4. Juster OCR-innstillingene (hvis tilgjengelig): Avhengig av OCR-programvaren kan du ha alternativer for å justere OCR-innstillingene. Dette inkluderer språkvalg, bildeforbedring, utdataformat og andre innstillinger. Gå gjennom og konfigurer disse alternativene etter behov for å optimalisere OCR-prosessen for din spesifikke PDF.
 5. Lagre den tekstsøkbare PDF-filen: Når OCR-prosessen er fullført, kan du lagre dokumentet som en søkbar PDF-fil. OCR-programvaren kan ha et "Lagre"- eller "Eksporter"-alternativ, slik at du kan angi utdataformatet som en søkbar PDF.
 6. Kontroller at teksten er søkbar: Åpne den nylig lagrede PDF-filen for å sikre at den nå er søkbar i tekst. Test søkefunksjonaliteten ved å bruke nøkkelord eller fraser for å kontrollere at teksten kan finnes og markeres i dokumentet.

Det er viktig å merke seg at OCR-nøyaktigheten og -kvaliteten kan variere avhengig av faktorer som den opprinnelige PDF-filens bildekvalitet, innholdets kompleksitet og OCR-programvaren som brukes. I noen tilfeller kan det være nødvendig med manuell korrekturlesing eller redigering for å rette opp eventuelle feil eller uoverensstemmelser i OCR-resultatene.

Kan Google søke i tekst i PDF?

Ja, Google kan søke og indeksere teksten i PDF-dokumenter. Når Googles søkemotor gjennomsøker og indekserer nettsider, inkluderer den også PDF-filer som er offentlig tilgjengelige og lenket til fra disse nettsidene. Googles algoritmer behandler innholdet i PDF-filer, inkludert teksten, og gjør det søkbart gjennom søkemotoren.

For å søke etter spesifikk tekst i PDF-dokumenter ved hjelp av Google, kan du følge disse trinnene:

 1. Gå til Googles søkemotor: Åpne nettleseren din og naviger til Googles søkemotor (https://www.google.com).
 2. Skriv inn søkeord: I søkefeltet skriver du inn søkeordet eller frasen du vil søke etter i PDF-dokumenter. Vær så spesifikk som mulig for å avgrense søkeresultatene.
 3. Legg til "filetype:pdf" i søket ditt: Hvis du vil be Google om å søke spesifikt i PDF-filer, legger du til "filetype:pdf" i søket. Hvis du for eksempel leter etter informasjon om hagearbeid i PDF-dokumenter, kan du søke etter "gardening filetype:pdf".
 4. Gå gjennom søkeresultatene: Google viser en liste over søkeresultater som inneholder PDF-dokumenter som samsvarer med søket ditt. Disse resultatene kan inneholde lenker til PDF-filene eller nettstedene som er vert for PDF-filene.
 5. Klikk på søkeresultatet for å vise PDF-filen: Klikk på lenken til søkeresultatet som tilsvarer PDF-dokumentet du vil ha tilgang til. Dette tar deg til nettsiden der PDF-filen ligger.
 6. Søk i PDF-filen: Når du har åpnet nettsiden som inneholder PDF-filen, kan du bruke den innebygde søkefunksjonen i nettleseren eller PDF-leseren til å søke etter bestemte ord eller uttrykk i PDF-dokumentet. Trykk Ctrl + F (eller Command + F på en Mac) for å åpne søkefeltet i nettleseren eller PDF-leseren, og skriv deretter inn søkeordet du vil søke etter i PDF-filen.

Ved å utnytte Googles søkemotorfunksjoner og legge til parameteren "filetype:pdf" i søket, kan du effektivt søke etter spesifikk tekst i PDF-dokumenter som er indeksert av Google.

bærbar PC med Google-vinduet åpent
Tilbake til toppen

Du kan også være interessert i: