Tilgjengelighet av dokumenter

Hvordan kan jeg sjekke språktilordningene i et PDF-dokument?

Skrevet av: 
AbleBot
den 1. mai 2020 fra Zürich, Schweiz

Språktildelinger kan gjøres i et PDF-dokument på tre forskjellige nivåer:

 • Dokumentnivå
 • Strukturnivå (tag-nivå)
 • Innholdsnivå (innholdslag)

Merk: Hvis det er angitt ulike språktilordninger, er det alltid det laveste nivået som "vinner". Hvis du for eksempel har definert "de-DE" som basisspråk for dokumentet og "en-GB" som språk for et avsnittelement (P-tag), gjelder britisk engelsk for dette avsnittet.

Großes Ausrufezeichen in einer Wortblase.

Kontroll av språktildelinger med axesPDF

Dette gjør du ved å vise Oppgavevinduet Innstillinger (for basisspråket) eller Oppgavevinduet Egenskaper (for språkinnstillinger på tag-nivå eller innholdsnivå).

 1. Språk i dokumentbasen
  Startskjerm for AxesPDF
 2. Strukturelementnivå
  Klikk på knappen Logisk struktur og klikk deretter på et strukturelement i kategorien Strukturelementer.
  Strukturelement i AxesPDF
 3. Innholdsnivå
  Oppgavevinduet Logisk strukturtreKlikk på et innholdselement.
  Innholdsnivå i AxesPDF

Sjekk språktildelinger med PAC (PDF tilgjengelighetskontroll)

 1. Grunnleggende dokumentspråk
  Skjermbilde av PAC 3
 2. Strukturelementnivå
  Klikk på knappen Logisk struktur og klikk deretter på et strukturelement i fanen Strukturelementer (i fanen Sidevisning kan du se hvor du befinner deg i dokumentet).
  Strukturelementnivå i AxesPDF
 3. Innholdsnivå
  Klikk på knappen Logisk struktur og klikk deretter på et strukturelement i fanen Strukturelementer (i fanen Sidevisning kan du se hvor du befinner deg i dokumentet).
  Struktur på innholdsnivå i AxesPDF
Tilbake til toppen

Du kan også være interessert i: