Digital tilgjengelighet

Hva har tilgjengelighet for mennesker og tilgjengelighet for maskiner til felles?

Skrevet av: 
AbleBot
1. august 2020 fra Chicago, Illinois

Dokumenttilgjengelighet får stadig mer oppmerksomhet etter hvert som behovene til personer med syns- og lesevansker får økt fokus. En kombinasjon av økende erkjennelse av behovet for å gi informasjon til alle mottakere i en form de kan bruke, sammen med ulike juridiske krav og mandater, har ført til at behovet for tilgjengelighet i digitale dokumenter er blitt mer fremtredende. Nå er du sannsynligvis klar over fordelene dokumenttilgjengelighet gir for personer som trenger det. Men visste du at dokumenttilgjengelighet også er en muliggjørende teknologi for deling og gjenbruk av informasjon?

Lesevansker er ikke bare et menneskelig problem!

De samme hindringene som kan oppstå i PDF-filer for skjermlesere, forårsaker også problemer med andre databehandlingsverktøy. En skjermleser er tross alt et datautvinningsverktøy som fokuserer på å gjøre dokumentinnhold om til tale for brukerne! Men det finnes et bredt utvalg av programmer og prosesser som fungerer best med optimalt ekstraherbare data, for eksempel:

* Verktøy for omformatering av dokumenter - programmer som gjør om sidebaserte PDF-filer til flytbare, responsive oppsett for bruk på mobil og andre små skjermer.

Et utklipp av et PDF-dokument, sammen med en smarttelefon som illustrerer flyten i en søknad fra en sluttbruker.

Verktøy for semantisk analyse og stemningsanalyse

Programmer som leser tekst og innhold for å oppdage emner, temaer og stemninger i artikler.

Verktøy for dataanalyse

Programmer som trekker ut numerisk og tabellarisk informasjon som økonomiske resultater, fakturaer og kvitteringer, eller uttalelser, for å gjøre disse om til anvendelig informasjon for dataprosesser.

Noen som ser på nettbankutskriften sin

Informasjonstransformasjoner

Prosesser som konverterer informasjon i ett format til et annet, med sikte på å skape og bevare informasjonsstrukturen så vel som innholdet.

Kunstig intelligens og maskinlæring

Verktøy og teknikker som tar sikte på å samle innsikt og forbindelser mellom ulike datasett, dokumenter og digitale ressurser.

Noen som holder en smarttelefon med en chat-bot

De fleste datauttrekk eller gjenbruksprosesser fungerer bedre med riktig strukturert informasjon. Prosessen med å gjøre PDF-filer og andre dokumenter tilgjengelige for mennesker (utbedring av dokumenttilgjengelighet) frigjør også data for automatisert og maskinell bruk! Utbedring av tilgjengelighet legger til tagging, alternativ informasjonsrepresentasjon og logisk flyt i sideinnholdet. Dokumentutbedring tilfører semantikk og struktur til PDF-filer, og sikrer at informasjonen vi ser og leser når vi ser på filer, er nøyaktig representert i dokumentet for skjermlesere og andre programmer.

Hos AbleDocs er tilgjengelighet alt vi gjør! Nå vet du at når dokumentene dine blir utbedret av AbleDocs, blir de ikke bare gjort tilgjengelige for mennesker - de blir gjort mer tilgjengelige for både mennesker og maskiner!

Tilbake til toppen

Du kan også være interessert i: