Tilgjengelighet av dokumenter, Nyheter

Hva er alternativ bildetekst (alt-tekst)?

Skrevet av: 
AbleDocs
2. mai 2023 fra USA

I dagens digitale tidsalder, der bilder dominerer nettlandskapet, er det lett å glemme at ikke alle kan oppleve visuelt innhold på samme måte. For millioner av mennesker med synshemninger kan internett ofte føles som et ekskluderende sted. Men med bruk av alternativ bildetekst, ofte kjent som "alt-tekst," har vi muligheten til å bygge bro over dette gapet og gjøre digitalt innhold mer inkluderende og tilgjengelig for alle.

Alt-tekst er et beskrivende tekstattributt som legges til bilder på nettsteder, dokumenter og sosiale medier. Formålet er å gi et tekstlig alternativ for å formidle informasjonen i bildet, slik at personer som ikke kan se det visuelle innholdet, likevel kan forstå betydningen og konteksten. Ved å bruke alternativ tekst åpner vi en verden av muligheter for synshemmede, slik at de kan få tilgang til og engasjere seg i digitalt innhold på en meningsfull måte.

digital globus på åpen hånd

Hva er forskjellen mellom alt-tekst og bildetekst?

Alt-tekst og bildetekst refererer til to forskjellige konsepter knyttet til å beskrive bilder, og det er viktig å forstå forskjellene mellom dem:

  1. Alt-tekst (alternativ tekst): Alt-tekst, også kjent som alternativ tekst eller alt-attributt, er en tekstbeskrivelse som legges til en HTML-bildetagg. Den fungerer som en erstatning for bildet når det ikke kan vises eller åpnes av brukeren. Alternativ tekst er først og fremst beregnet på personer med synshemming som bruker skjermlesere eller andre hjelpemidler for å navigere og forstå nettinnhold. Når et bilde ikke er synlig, leser skjermleseren alt-teksten høyt og gir en beskrivelse av bildets innhold og kontekst.

Alternativ tekst er viktig for tilgjengeligheten fordi den gjør det mulig for personer med synshemming å forstå hensikten med og betydningen av et bilde, selv om de ikke kan se det. Den bør være kortfattet, beskrivende og formidle den viktigste informasjonen og funksjonen til bildet. Riktig skrevet alternativtekst forbedrer tilgjengeligheten til nettsteder, dokumenter og innlegg i sosiale medier, og sikrer at alle brukere, uavhengig av synsevne, kan få tilgang til og forstå innholdet.

  1. Bildetekst: Bildetekst, også kalt bildebasert tekst eller tekstoverlegg, er tekstinnhold som vises direkte på et bilde. I motsetning til alt-tekst er bildetekst en del av selve bildet og er vanligvis synlig for alle brukere, uavhengig av synshemming. Bildetekst kan brukes til forskjellige formål, for eksempel bildetekster, titler, sitater, reklamemeldinger eller informative etiketter i et bilde.

Selv om bildetekst kan være visuelt tiltalende og formidle tilleggsinformasjon, er det viktig å tenke på følgende tilgjengelighet når du bruker den. Personer med nedsatt syn vil kanskje ikke kunne oppfatte bildeteksten, særlig hvis den er innebygd i et bilde uten alternativ tekst. For å sikre inkludering anbefales det å gi en passende alternativ tekstbeskrivelse for bilder som inneholder viktig tekstinformasjon. På denne måten kan personer som bruker skjermlesere få tilgang til tekstinnholdet, selv om det ikke er synlig på selve bildet.

Hvordan får jeg alt-tekst fra et bilde?

For å få alt-tekst for et bilde, kan du følge disse trinnene:

  1. Undersøk bildets kontekst: Se på bildet og forstå dets formål, innhold og relevans i den omkringliggende teksten eller nettsiden. Vurder hvilken informasjon bildet formidler eller hvilket budskap det er ment å kommunisere.
  2. Identifiser viktige detaljer: Legg merke til viktige detaljer i bildet som er viktige for å forstå innholdet. Dette kan omfatte gjenstander, personer, steder, handlinger eller andre relevante elementer.
  3. Bestem bildets funksjon: Vurder hvorfor bildet er tatt med i sammenhengen. Er det rent dekorativt, illustrerende eller gir det viktig informasjon? Å forstå bildets rolle vil hjelpe deg med å oppgi nøyaktig alt-tekst.
  4. Skriv en kortfattet og beskrivende beskrivelse: Basert på analysen lager du en kortfattet og beskrivende tekst som gjengir bildet nøyaktig. Alt-teksten bør være informativ og formidle den viktigste informasjonen i bildet, samtidig som den er kortfattet.
  5. Bruk riktig formatering: Når du implementerer alt-teksten, må du sørge for at den følger riktig syntaks og formatering for plattformen du arbeider på. Ulike plattformer og innholdsstyringssystemer kan ha spesifikke retningslinjer for innsetting av alt-tekst.
  6. Test alt-teksten: Når du har lagt til alt-teksten, må du kontrollere at den fungerer som den skal. Du kan gjøre dette ved midlertidig å deaktivere bildevisning i nettleseren din eller bruke tilgjengelighetsverktøy som f.eks. skjermlesere for å bekrefte at alt-teksten leses opp riktig.

Det er verdt å merke seg at alt-tekst ikke er synlig for seende brukere med mindre bildet ikke lastes inn. Det er imidlertid avgjørende for personer som bruker hjelpeteknologier, for eksempel skjermleserefor å få tilgang til og forstå innholdet i bildet.

Husk at alt-teksten skal være en nøyaktig gjengivelse av bildet, gi en meningsfull beskrivelse og samtidig være kortfattet. Forsøk å finne en balanse mellom å gi nok informasjon og å unngå for lange alt-tekster.

I tillegg kan noen innholdsstyringssystemer eller bilderedigeringsverktøy tilby automatiserte forslag eller analyser for å generere alternativ tekst. Selv om disse verktøyene kan være nyttige, er det viktig å gjennomgå og tilpasse den genererte alt-teksten for å sikre nøyaktighet og relevans for det spesifikke bildet og dets kontekst.

Tilbake til toppen

Du kan også være interessert i: