Digital tilgjengelighet, Nyheter

Hva er alternativ tekst, beste praksis, og hvorfor er det viktig?

Skrevet av: 
AbleDocs
8. april 2023 fra USA

Hva gjør alt-tekst?

Alternativ tekst, også kjent som alt-tekst, er en beskrivelse av et bilde som brukes på et nettsted eller i et dokument. Denne beskrivelsen leses opp av skjermlesere og andre hjelpeteknologier for å gjøre nettstedet tilgjengelig for personer med nedsatt syn eller andre funksjonsnedsettelser som påvirker deres evne til å se bilder.

Alt-tekst skal være en kortfattet og nøyaktig beskrivelse av bildet, med nok detaljer til å formidle bildets mening og kontekst. Alt-teksten skal ikke inneholde unødvendig informasjon eller subjektive tolkninger av bildet.

I tillegg til å sørge for tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevneAlt-tekst kan også forbedre søkemotoroptimaliseringen (SEO) av et nettsted. Søkemotorer bruker alt-tekst for å forstå innholdet i bilder, noe som kan bidra til å forbedre rangeringen av et nettsted i søkeresultatene.

Alternativ tekst er lovpålagt i mange land, blant annet i USA, i henhold til Americans with Disabilities Act (ADA) og Avsnitt 508 av rehabiliteringsloven. Nettsteder som ikke er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne, kan bli gjenstand for rettslige skritt og sanksjoner.

Hva er et eksempel på alt-tekst?

Et eksempel på alt-tekst for et bilde av en hund kan være:

"En svart og hvit border collie som står på et jorde og ser opp mot kameraet."

Denne alternative teksten gir en kortfattet og nøyaktig beskrivelse av bildet, og formidler betydningen og konteksten til bildet for personer som ikke kan se det. Alt-teksten inneholder viktige detaljer om bildet, for eksempel hundens farge og rase og dens omgivelser, uten å inkludere unødvendig informasjon eller subjektive tolkninger av bildet. Denne alternative teksten kan leses opp av skjermlesere og andre hjelpeteknologier for å gjøre bildet tilgjengelig for personer med nedsatt syn eller andre funksjonshemninger.

Hva betyr ingen alternativ tekst?

Ingen alternativ tekst betyr at et bilde på et nettsted eller i et dokument ikke har en alternativ tekstbeskrivelse. Dette kan være et betydelig hinder for tilgjengelighet for personer med nedsatt syn eller andre funksjonsnedsettelser som hindrer dem i å se bilder.

Uten alternativ tekst, skjermlesere og andre hjelpeteknologier kan ikke gi en beskrivelse av bildet til brukere som ikke kan se det. Dette kan føre til en dårlig brukeropplevelse og hindre personer med nedsatt funksjonsevne i å delta fullt ut i opplevelser på nettet.

Ingen alt-tekst er også problematisk for søkemotoroptimalisering (SEO), ettersom søkemotorer bruker alt-tekst for å forstå innholdet i bilder. Uten alt-tekst kan søkemotorer ha problemer med å forstå innholdet på en nettside eller et dokument, noe som kan ha negativ innvirkning på rangeringen av et nettsted i søkeresultatene.

Alt-tekst på bilder er et viktig skritt for å skape tilgjengelig og inkluderende innhold for alle brukere, uavhengig av deres evner. Ingen alt-tekst betyr at et bilde ikke er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne, og kan føre til søksmål eller bøter for nettsteder som ikke oppfyller tilgjengelighetskravene.

Hva er alt-tekst på sosiale medier?

Alt-tekst på sosiale medier er en beskrivelse av et bilde eller en video som er lagt ut på en sosial medieplattform. Alt-tekst gir en tekstbeskrivelse av det visuelle innholdet og brukes for å sikre tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Mange sosiale medieplattformer, blant annet Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn, lar brukerne legge til alternativ tekst til bilder og videoer. Denne alt-teksten kan leses av skjermlesere og andre hjelpeteknologier for å gi en beskrivelse av bildet eller videoen til personer som ikke kan se det.

Å legge til alternativ tekst i bilder og videoer på sosiale medier er viktig for å skape et inkluderende nettsamfunn og sikre lik tilgang til innhold for alle brukere, uavhengig av deres evner. Alternativ tekst kan også bidra til å øke engasjementet for innhold ved å gjøre det mer tilgjengelig og forståelig for et bredere publikum.

Når du legger til alt-tekst på sosiale medier, er det viktig at beskrivelsen er kortfattet og nøyaktig og gir nok detaljer til å formidle betydningen og konteksten til bildet eller videoen. Alt-tekst bør unngå unødvendig informasjon eller subjektive tolkninger av innholdet.

Alt-tekst på sosiale medier er et viktig skritt for å skape tilgjengelig og inkluderende innhold for alle brukere, og kan bidra til å øke engasjementet for innholdet ved å gjøre det mer tilgjengelig og forståelig for et bredere publikum.

Hva er alt-tekst i Microsoft Word?

Alt-tekst i Word er en beskrivelse av et bilde som brukes i et dokument som gir tilgjengelighet for personer med synshemming eller andre funksjonshemninger. Når et bilde settes inn i et Word-dokument, vises Alt-tekst-ruten, slik at brukeren kan legge til alternativ tekst til bildet.

Alt-tekst-ruten i Word lar brukerne legge til en beskrivelse av bildet som er kortfattet og nøyaktig, og som gir nok detaljer til å formidle betydningen og konteksten til bildet. Alt-tekst-ruten inneholder også et felt for en tittel for bildet, som vises når brukeren holder musepekeren over bildet.

Å legge til alternativ tekst til bilder i Word er viktig for å lage tilgjengelige og inkluderende dokumenter som kan leses av personer med nedsatt funksjonsevne. Skjermlesere og andre hjelpeteknologier bruker alt-tekst til å beskrive bilder for brukere som ikke kan se dem, slik at de kan delta fullt ut i dokumentets innhold.

Generelt er det å legge til alternativ tekst i Word et viktig skritt for å skape tilgjengelige og inkluderende dokumenter, og det er lovpålagt i mange land, inkludert USA, i henhold til Americans with Disabilities Act (ADA) og paragraf 508 i Rehabilitation Act.

Tilbake til toppen

Du kan også være interessert i: