Tilgjengelighet av dokumenter

Folk vet ikke hva de ikke vet når det gjelder dokumenttilgjengelighet

Skrevet av: 
Phil Scarfone
på 17 august 2020 fra Oakville, Ontario

Da jeg kom inn i dokumenttilgjengelighetens verden i januar 2020, hadde jeg virkelig ingen anelse om hva det innebar. Jeg burde skamme meg. Etter å ha vært i næringslivet i 35 år har jeg fokusert på inntekter, personalutvikling og bunnlinjen. Jeg har alltid trodd på likeverd og at tilgang til informasjon skal være tilgjengelig for alle. Men jeg var ikke helt klar over hva likhet for alle betydde. Etter noen få dager i jobben innså jeg at tiden nå er inne for å lære mer om dokumenttilgjengelighet og hjelpe personer med nedsatt leseevne.

Så hva lærte jeg?

Universell utforming handler om at alle skal kunne leve et så uavhengig liv som mulig, ikke bare lærebokdefinisjonen om i hvilken grad et produkt, en enhet, en tjeneste eller et miljø er tilgjengelig for så mange som mulig. En ting folk stadig glemmer, er at livet kan snu på et øyeblikk, og hvis vi ikke er proaktive når det gjelder å implementere universell utforming av omgivelsene og kommunikasjonen vår, står vi overfor en murvegg overalt.
En side ved digital tilgjengelighet er dokumentene, som av og til blir oversett eller behandlet sist. Nå har vi alle hørt om lovene knyttet til tilgjengeliggjøring av dokumenter, og økende fokus på dette problemet er uunngåelig. Problemet er at forfattere og organisasjoner tror det er en alt eller ingenting-tilnærming som er altfor kostbar og ikke budsjettert. Dette er ikke tilfelle. Hvis et selskap skulle bli saksøkt, vil kostnadene ved rettssaker og forlik langt overstige kostnadene ved en strategi for dokumenttilgjengelighet. Alle organisasjoner trenger en bærekraftig strategi for dokumenttilgjengelighet.
Så hva er en strategi for dokumenttilgjengelighet? Det er en plan der du trekker en strek i sanden for hvilke dokumenter som må gjøres tilgjengelige (utbedres) nå. Dokumenter som oftest besøkes/lastes ned eller som flest lesere ønsker å se. Fokusere på en fremtidsstrategi, det vil si hvordan skal du gjøre dokumenter tilgjengelige fra de opprettes? Det finnes tre måter:

  1. Utvikle en intern tilnærming for å gjøre dokumenter tilgjengelige fra de skapes. Programvare og opplæring for å lære folk hvordan.
  2. Få dokumenter som er lagt ut på nettstedet ditt av andre forfattere, utbedret av et eksternt firma som spesialiserer seg på å gjøre et dokument tilgjengelig.
  3. En kombinasjon av både intern og ekstern utbedring. Behold enkle dokumenter internt og mer komplekse dokumenter eksternt.

Å fortsette å tro at dokumenter på magisk vis vil bli gjort tilgjengelige eller at dette behovet vil forsvinne, resulterer i ytterligere kostnader på sikt, og innse som jeg har gjort, at alt kan skje på et øyeblikk, og at vi alle fortjener å leve i en barrierefri verden.

Tilbake til toppen

Du kan også være interessert i: