En illustrasjon av et søylediagram med tre søyler, og den tredje søylen er en pil som peker oppover. Ved siden av vises symbolet for universell utforming.
Digital tilgjengelighet, Tilgjengelighet av dokumenter

Bygge et forretningscase for digital tilgjengelighet: Ikke bare samsvar, men konkurransefortrinn

Skrevet av: 
Adam Spencer
25. august 2023 fra Oakville, Ontario, Canada

I en digitalt oppkoblet verden er tilgjengelighet ikke lenger en luksus eller en ettertanke. Det er en nødvendighet. For bedrifter kan det å ignorere digital tilgjengelighet føre til juridiske komplikasjoner og isolere en betydelig andel av potensielle kunder. Overraskende nok undervurderer mange organisasjoner fortsatt verdien av å gjøre sine digitale plattformer mer tilgjengelige. Hvis du har behov for å fremme denne saken i bedriften din, kan du lese mer om hvordan du bygger opp et overbevisende forretningsargument for digital tilgjengelighet.

Markedsargumentet: Å åpne opp for et større publikum

Ifølge Verdens helseorganisasjon lever over en milliard mennesker med en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Det er omtrent 15% av verdens befolkning. Hvis du ikke gjør dine digitale ressurser tilgjengelige, kan du potensielt ekskludere en stor del av markedet. Enda viktigere er det at forbedringer av tilgjengeligheten også kommer andre grupper til gode, for eksempel eldre eller personer med midlertidige funksjonsnedsettelser.

Det juridiske aspektet: Minimering av risiko

Antall søksmål knyttet til Americans with Disabilities Act (ADA) har økt. Bedrifter i alle bransjer opplever å bli innblandet i kostbare og omdømmeskadelige rettssaker. Proaktive investeringer i digital tilgjengelighet er ikke bare fornuftig for bedriften, det er også en beskyttelse mot potensielle søksmål.

Avkastningsperspektivet: Bedre brukervennlighet og SEO-fordeler

Når du forbedrer tilgjengeligheten på et nettsted, forbedrer du ofte brukeropplevelsen. Funksjoner som forenklet navigasjon, utskriftstilgjengelighet og bedre fargekontrast gjør nettstedet enklere å bruke og navigere på, noe som reduserer avvisningsraten og øker tiden man bruker på plattformen. I tillegg er tilgjengelige nettsteder generelt mer SEO-vennlige. Bedre rangering kan føre til økt synlighet og dermed økt salg og kundeengasjement.

Innovasjonsvinkelen: Fremtidssikre virksomheten din

Nye teknologier som stemmeassistenter og AI-drevne plattformer gjør det digitale landskapet mer tilgjengelig. Ved å ta i bruk disse teknologiene på et tidlig stadium legger man grunnlaget for en innovativ og fremtidsrettet merkevare. Dessuten fører tilgjengelig design ofte til bedre produktdesign, noe som fremmer innovasjon.

Elementet merkevarebygging: Sosialt ansvar og omdømme

Forbrukerne blir stadig mer opptatt av de etiske dimensjonene ved virksomhetene de besøker. Digitale plattformer som er tilgjengelige for alle, viser samfunnsansvar og formidler et budskap om inkludering og likestilling. Dette har en positiv innvirkning på omdømmet til varemerket ditt, noe som er uvurderlig i et marked med mange valgmuligheter.

Oppbygging av business case: Taktiske trinn

  1. Begynn med en digital tilgjengelighetsrevisjon: Finn ut hvor dere står før dere foreslår endringer. Bruk verktøy og konsulenter til å vurdere tilgjengeligheten til dine nåværende digitale ressurser.
  2. Tidlig involvering av interessenter: For at et prosjekt skal lykkes, er det avgjørende at de viktigste interessentene slutter opp om det. Legg frem forretningsplanen for ledere på tvers av avdelinger, ikke bare IT og markedsføring.
  3. Utvikle et veikart: Lag en trinnvis plan for implementering av endringer, gjerne en plan som er i tråd med eventuelle bredere digitale transformasjonsinitiativer.
  4. Tildel budsjett og ressurser: Gi en klar oversikt over de økonomiske og menneskelige ressursene som kreves for å gjennomføre veikartet.
  5. Fastsette KPI-er og måleparametere: Definer suksess i målbare termer. Det kan for eksempel dreie seg om brukerengasjement, redusert juridisk risiko eller til og med merkevarescore.
  6. Gjennomgå og forbedre: Når tiltaket er implementert, må du jevnlig evaluere effekten og gjøre endringer. Det bør være en kontinuerlig innsats, ikke et engangstiltak.

Digital tilgjengelighet er ikke bare et spørsmål om overholdelse av lover og regler; det er et konkurransefortrinn, en drivkraft for innovasjon og et tegn på samfunnsansvar. Det er både strategisk smart og moralsk riktig å bygge et forretningsargument for dette. Ved å omfavne digital tilgjengelighet åpner du ikke bare dørene til en mer inkluderende verden - du inviterer også bedriftens suksess rett inn.

Tilbake til toppen

Du kan også være interessert i: