digital dokumentgrafikk på blå svart bakgrunn
Tilgjengelighet av dokumenter, Nyheter

Begrenser dokumenttilgjengeligheten kvaliteten på innholdet?

Skrevet av: 
AbleDocs
4. april 2023 fra USA

Med et slikt fokus på tilgjengelighet og tilgjengelig innhold dukker spørsmålet opp: Begrenser dokumenttilgjengelighet kvaliteten på innholdet?

Det enkle svaret? Nei. Faktisk er det å lage en dokument tilgjengelig kan forbedre kvaliteten på innholdet ved å gjøre det mer tydelig, konsist og forståelig for alle, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne.

For eksempel ved å tilby alternativ tekst for bilder og grafikk kan bidra til å tydeliggjøre betydningen av innholdet og gjøre det mer tilgjengelig for personer som er blinde eller svaksynte. Bruk av overskrifter og lister for å organisere innholdet kan bidra til å gjøre det mer forståelig og lettere å navigere for alle, inkludert personer med kognitive funksjonsnedsettelser.

Å sikre at et dokument er tilgjengelig, betyr ikke nødvendigvis at det går på bekostning av kvaliteten. Faktisk er mange av teknikkene som brukes for å gjøre et dokument tilgjengelig, som å bruke et klart og konsist språk og organisere innholdet effektivt, også kjennetegn på god skriving og kommunikasjon. Til syvende og sist er det å gjøre et dokument tilgjengelig kan forbedre kvaliteten og sikre at den er tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsevne.

Hva er et tilgjengelighetsdokument?

Et tilgjengelighetsdokument er et dokument som er utformet og formatert for å være tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Tilgjengelighetsdokumenter kan omfatte ulike typer dokumenter, for eksempel PDF-filer, Word-dokumenter, PowerPoint-presentasjoner, nettsider og annet digitalt innhold.

Et tilgjengelighetsdokument bør utformes for å sikre at det kan nås, forstås og brukes av personer med nedsatt funksjonsevne, inkludert de som bruker hjelpeteknologier som f.eks. skjermlesere eller tekst-til-tale-programvare. Tilgjengelighetsdokumenter følger vanligvis etablerte standarder og retningslinjer for tilgjengelighet, som for eksempel Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) eller Avsnitt 508 i USA, for å sikre at de oppfyller spesifikke tilgjengelighetskrav.

Tilgjengelighetsdokumenter inneholder ofte funksjoner som alternativ tekst for bilder, riktig bruk av overskrifter og lister, tilstrekkelig fargekontrast og hensiktsmessig bruk av tabeller og skjemaer. Disse funksjonene bidrar til å sikre at innholdet er tilgjengelig for alle, inkludert personer med syns-, hørsels-, kognitive eller fysiske funksjonsnedsettelser.

Hvordan gjør jeg dokumentet mitt tilgjengelig?

Her er noen generelle trinn du må følge for å gjøre dokumentet ditt tilgjengelig:

 1. Bruk et klart og enkelt språk: Bruk et enkelt språk og unngå sjargong eller faguttrykk som kan være vanskelig å forstå for noen lesere.
 2. Bruk passende formatering: Bruk overskrifter, lister og andre formateringsalternativer for å organisere innholdet og gjøre det lettere å lese og forstå.
 3. Oppgi alternativ tekst for bilder: Gi alternative tekstbeskrivelser for bilder og annet ikke-tekstlig innhold for å sikre at brukere som ikke kan se bildet, likevel kan forstå innholdet.
 4. Bruk tilstrekkelig fargekontrast: Bruk farger med høy kontrast for å få tekst og bilder til å skille seg ut og sikre at de lett kan leses av personer med nedsatt syn.
 5. Bruk tilgjengelige skrifttyper og størrelser: Bruk skrifttyper som er lette å lese, for eksempel skrifttyper uten seriffer, og sørg for at skriftstørrelsen er stor nok til å kunne leses av svaksynte.
 6. Sørg for at tabeller og skjemaer er tilgjengelige: Bruk tabelloverskrifter og beskrivelser for å gjøre innholdet i tabellen forståelig for skjermlesereog sørge for at skjemafeltene har etiketter og er utformet slik at de er tilgjengelige for tastaturbrukere.
 7. Se etter tilgjengelighetsproblemer: Bruk en tilgjengelighetskontroll eller testverktøy, som tilgjengelighetskontrolleren i Microsoft Word eller AbleDocs' ADScanfor å identifisere og løse tilgjengelighetsproblemer i dokumentet ditt.

Ved å følge disse trinnene kan du gjøre dokumentet ditt tilgjengelig for alle, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. Det er viktig å merke seg at tilgjengelighet er en kontinuerlig prosess, og du bør gjennomgå og oppdatere dokumentet ditt regelmessig for å sikre at det forblir tilgjengelig over tid.

Hva er de fire kjennetegnene på et tilgjengelig dokument?

De fire kjennetegnene på et tilgjengelig dokument er

 1. Merkbar: Et tilgjengelig dokument må kunne oppfattes av alle, også personer med nedsatt syn eller hørsel. Dette betyr at innholdet må presenteres på en måte som lett kan oppfattes gjennom ulike sanser. For eksempel kan alternativ tekst for bilder, bildetekster for videoer og transkripsjoner for lydinnhold gjøre et dokument mer forståelig.
 2. Kan brukes: Et tilgjengelig dokument må kunne brukes av alle, også personer med fysiske funksjonsnedsettelser eller bevegelseshemninger. Dette betyr at innholdet må utformes slik at det kan brukes ved hjelp av ulike inndatametoder, for eksempel tastatur, mus eller tekniske hjelpemidler. For eksempel kan bruk av meningsfull lenketekst og hurtigtaster gjøre et dokument mer anvendelig.
 3. Forståelig nok: Et tilgjengelig dokument må være forståelig for alle, også personer med kognitive vansker eller lærevansker. Dette betyr at innholdet må utformes slik at det er klart, konsist og lett å forstå. For eksempel kan bruk av klarspråk, organisering av innholdet ved hjelp av overskrifter og lister og unngåelse av komplisert eller teknisk språk gjøre et dokument mer forståelig.
 4. Robust: Et tilgjengelig dokument må være robust og kompatibelt med ulike typer brukeragenter, for eksempel nettlesere, hjelpeteknologier og annen programvare. Dette betyr at innholdet må utformes slik at det er kompatibelt med ulike typer programvare og enheter, og slik at det fungerer effektivt med hjelpeteknologier. Bruk av standard markeringsspråk og unngåelse av proprietære formater kan for eksempel gjøre et dokument mer robust.

Ved å sikre at et dokument kan oppfattes, brukes, forstås og er robust, kan det være tilgjengelig for alle, uavhengig av evner. Disse egenskapene er definert i retningslinjene for tilgjengelighet for webinnhold (WCAG), som er allment anerkjent som standard for digital tilgjengelighet.

Hvorfor er det viktig å gjøre dokumenter tilgjengelige?

Å gjøre dokumenter tilgjengelige er viktig fordi det sikrer at alle, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne, kan få tilgang til og forstå informasjonen i dokumentet. Tilgjengelige dokumenter er utformet slik at de kan oppfattes, brukes, forstås og er robuste, noe som gjør dem tilgjengelige for personer med visuelle, auditive, fysiske og kognitive funksjonsnedsettelser.

Universell utforming er et lovkrav i mange land, for eksempel USA, Canada og EU. Manglende overholdelse av tilgjengelighetskravene kan føre til rettslige skritt, for eksempel søksmål eller bøter. I tillegg har mange organisasjoner, både offentlige og private, tatt i bruk universell utforming som beste praksis for å fremme inkludering og sikre at deres produkter og tjenester er tilgjengelige for alle.

I tillegg til juridiske og etiske hensyn kan det å gjøre dokumenter tilgjengelige også ha praktiske fordeler. Tilgjengelige dokumenter er ofte lettere å forstå og bruke, også for personer uten nedsatt funksjonsevne. Dette kan forbedre brukeropplevelsen og redusere behovet for støtte eller opplæring. I tillegg kan tilgjengeliggjøring av dokumenter hjelpe organisasjoner med å nå et bredere publikum og unngå å ekskludere potensielle kunder eller brukere med nedsatt funksjonsevne.

Å gjøre dokumenter tilgjengelige er viktig fordi det fremmer inkludering, sikrer juridisk samsvar, forbedrer brukeropplevelsen og hjelper organisasjoner med å nå ut til et bredere publikum.

Tilbake til toppen

Du kan også være interessert i: