Digital tilgjengelighet

Alt du trenger å vite om den europeiske tilgjengelighetsloven

Skrevet av: 
Nikolaj Kirketerp
den 6. desember 2022 fra Norge

Hva er den europeiske tilgjengelighetsloven?

I 2019 ble det innført et direktiv i EU som krever at private og bedrifters nettsteder, apper, interaktive informasjonsskjermer og selvbetjeningsterminaler skal være tilgjengelige for alle brukere. Siden da har alle EU-landene sett på hvordan de skal gjennomføre og overvåke direktivet, samt hvilke bøter som skal håndheves i deres land. Alle må rapportere tilbake innen 28. juni 2022.

Privat sektor vil da ha tre år på seg, innen 28. juni 2025, til å gjøre sitt digitale innhold tilgjengelig i henhold til en omforent standard i EU.

Selv om mye av det er vagt inntil vi får svar fra alle EU-landene, er det viktige ting vi allerede vet.

Europakommisjonen uttaler: "Den europeiske tilgjengelighetsloven dekker produkter og tjenester som er identifisert som viktige for personer med nedsatt funksjonsevne, selv om de sannsynligvis vil ha ulike tilgjengelighetskrav i de ulike EU-landene."

Disse produktene og tjenestene er oppført som:

 • Datamaskiner og operativsystemer
 • Minibanker og billettautomater, samt innsjekkingsautomater.
 • Smarttelefoner
 • TV-utstyr knyttet til digitale TV-tjenester
 • Telefonselskaper og tilhørende utstyr
 • Tilgang til audio- og visuelle medietjenester, som fjernsyn og forbrukerutstyr.
 • Fly-, buss-, jernbane- og sjøtransporttjenester for passasjerer
 • Banktjenester
 • E-bøker
 • E-handel

Dette omfatter alle organisasjoner som arbeider innen SAAS (programvare som tjeneste), teknologi, turisme, reiseliv, allmenne tjenester, finans og detaljhandel.

Det eneste unntaket for øyeblikket er mikroorganisasjoner, som i Europa er definert som et selskap med mindre enn 10 ansatte og en omsetning på mindre enn 2 millioner euro.

Tidslinje for EAA

I juni 2019 publiserte EU denne EAA:

 • 28. juni 2022 må EUs medlemsstater gjøre dette direktivet om til en forordning.
 • 28. juni 2022 må EUs medlemsstater begynne å anvende tiltakene.
 • 2030 er fristen for tjenester til å slutte å bruke utilgjengelige produkter som allerede var i bruk før 28. juni 2025.
 • 2030 er også det året da EUs medlemsstater må begynne å rapportere om loven

Business case for universell utforming

Bortsett fra potensielle EAA-søksmål i Europa, er det andre, kanskje mer overbevisende grunner til at universell utforming er bra for næringslivet.

Det anslås at 75% av funksjonshemmede vil klikke seg bort fra en side som ikke er tilgjengelig.

Å ha et inkluderende nettsted gjør det mulig for folk å lære om deg, i tillegg til å åpne virksomheten din for flere kunder og et bredere publikum. Det kan også vise at du forstår behovene til personer med nedsatt funksjonsevne, noe som i det lange løp kan gi tilbakemeldinger og erfaringer som kan bidra til læring og kontinuerlig forbedring.

Tilbake til toppen

Du kan også være interessert i: