Digital tilgjengelighet

ADA-kompatible PDF-filer: Alt du trenger å vite

Skrevet av: 
AbleDocs
22. februar 2023 fra USA

Hva gjør en PDF ADA-kompatibel?

PDF-filer, eller Portable Document Format-filer, er et populært filformat for deling og distribusjon av digitale dokumenter. Men ikke alle PDF-filer er like når det gjelder tilgjengelighet.

For å sikre at PDF-filer er tilgjengelige til personer med nedsatt funksjonsevne, må de være i samsvar med ADA (Americans with Disabilities Act).

Her er noen viktige hensyn for å gjøre en PDF ADA-kompatibel:

 1. Bruk strukturert innhold: Strukturert innhold er grunnlaget for tilgjengelighet i PDF-filer. Innholdet i PDF-filen bør organiseres på en logisk og hierarkisk måte, med overskrifter, avsnitt og lister som er tydelig identifisert. Dette gjør det enklere for brukere med nedsatt funksjonsevne, som for eksempel skjermleserefor å navigere i innholdet.
 2. Legg til alternativ tekst: Alternativ tekst, også kjent som alt-tekst, er en kort beskrivelse av et bilde som leses opp av skjermlesere. Alle bilder i PDF-filen bør ha alternativ tekst, som kan legges til via "Egenskaper" eller "Tag" i Adobe Acrobat.
 3. Gi tilgjengelige skjemaer: Skjemaer i en PDF må utformes slik at de er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette omfatter å sikre at alle skjemafelter er merket, og at skjemaet er utformet slik at det kan navigeres med tastatur, slik at brukerne kan fylle ut skjemaet uten mus.
 4. Bruk egnede farger: Farger bør brukes på en måte som er tilgjengelig for personer med fargeblindhet eller svaksynthet. For eksempel bør tekst og bakgrunnsfarger ha tilstrekkelig kontrast, og farger bør ikke være det eneste middelet til å formidle informasjon.
 5. Sørg for at PDF-filen er tagget: PDF-filer bør være riktig tagget, noe som betyr at dokumentets struktur og innhold er identifisert ved hjelp av tagger som samsvarer med leserekkefølgen i dokumentet. Tagging kan gjøres via "Tilgjengelighet"-alternativene i Adobe Acrobat.
 6. Sørg for tilgjengelige lenker: Lenker i PDF-filen bør være beskrivende og gi kontekst for brukeren. I stedet for å bruke "klikk her" som lenketekst, kan du for eksempel bruke en beskrivende frase som "last ned PDF-filen".
 7. Test av PDF for tilgjengelighet: Før du distribuerer PDF-filen, er det viktig å teste tilgjengeligheten ved hjelp av hjelpeteknologi som skjermlesere eller forstørrelsesprogramvare. Dette kan bidra til å identifisere eventuelle problemer som må løses for å sikre at PDF-en er fullt tilgjengelig. Du kan også sjekke tilgjengeligheten til PDF-filen din ved å bruke AbleDocs' ADScansom lar deg teste enkeltdokumenter mot PDF/UA-standarden.

Hvordan vet jeg om PDF-filen min er ADA-kompatibel?

Etter hvert som stadig flere bedrifter og organisasjoner flytter virksomheten sin over på nettet, er det viktig å sikre at digitalt innhold er tilgjengelig for alle, inkludert personer med nedsatt funksjonsevnehar blitt et kritisk problem. En vanlig type digitalt innhold er PDF-filer (Portable Document Format), som ofte brukes til dokumenter som håndbøker, skjemaer og rapporter.

For å sikre at PDF-filene dine er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne, må de være ADA-kompatible.

Hva er ADA-samsvar?

ADA står for Americans with Disabilities Act, en borgerrettighetslov fra 1990 som forbyr diskriminering av mennesker med nedsatt funksjonsevne. ADA-samsvar betyr at digitalt innhold, inkludert PDF-filer, skal utformes og utvikles på en måte som sikrer lik tilgang for alle personer, uavhengig av deres funksjonsnedsettelser.

Hvorfor er ADA-samsvar viktig for PDF-filer?

PDF-filer brukes ofte til dokumenter som inneholder kritisk informasjon, for eksempel instruksjoner, håndbøker og skjemaer. Unnlatelse av å gjøre disse filene ADA-kompatible kan hindre personer med nedsatt funksjonsevne i å få tilgang til og forstå informasjonen de inneholder, noe som kan føre til diskriminering og ekskludering.

Hvordan finner du ut om PDF-filene dine er ADA-kompatible?

For å avgjøre om PDF-filene dine oppfyller ADA-standardene, kan du bruke forskjellige verktøy og teknikker, for eksempel:

 1. Retningslinjer for tilgjengelighet av webinnhold (WCAG): WCAG er et sett med retningslinjer utviklet av World Wide Web Consortium (W3C) som gir anbefalinger for å gjøre digitalt innhold, inkludert PDF-filer, tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. For å sikre at PDF-filene dine oppfyller disse retningslinjene, kan du bruke WCAG-sjekklisten til å vurdere filens tilgjengelighet.
 2. Testing av skjermlesere: En skjermleser er et hjelpemiddel som brukes av personer med synshemming for å få tilgang til digitalt innhold. For å sikre at PDF-filene dine er tilgjengelige for personer som bruker skjermlesere, kan du teste filen med et skjermleseverktøy for å sikre at all tekst leses riktig, og at bilder og andre elementer som ikke er tekst, er riktig beskrevet.
 3. Brukertesting: Til slutt er den mest effektive måten å sikre at PDF-filene dine er i samsvar med ADA, å gjennomføre brukertesting med personer som har nedsatt funksjonsevne. Dette kan gi verdifull tilbakemelding om hvor lett eller vanskelig det er å få tilgang til og forstå informasjonen i filen.

Er PDF-filer på nettsteder i samsvar med ADA?

PDF-filer kan by på utfordringer for tilgjengeligheten på nettsteder, siden de ofte lages som bildebaserte filer eller inneholder skannede bilder av tekst. For å være ADA-kompatible må PDF-filer utformes med tanke på tilgjengelighet, noe som betyr at de må struktureres på en måte som gjør det mulig for skjermlesere og annen hjelpeteknologi å lese og navigere i innholdet.

Americans with Disabilities Act (ADA) krever at nettsteder skal være tilgjengelige for alle brukere, også funksjonshemmede. Dette betyr at PDF-filer på nettsteder må utformes med tanke på tilgjengelighet, slik at de kan nås og forstås av personer med nedsatt funksjonsevne.

For å gjøre PDF-filer ADA-kompatible, bør følgende hensyn tas:

 1. Merking: PDF-filen må merkes med metadata som beskriver strukturen, inkludert overskrifter, lister, tabeller og lenker. Denne taggingen gjør det mulig for skjermlesere å identifisere dokumentets struktur og navigere i det deretter.
 2. Tekstgjenkjenning: PDF-filer som inneholder skannede bilder av tekst, må ha OCR (Optical Character Recognition), som konverterer teksten til maskinlesbar tekst. Dette gjør det mulig for skjermlesere å lese teksten høyt.
 3. Alternativ tekst: Bilder og grafikk i PDF-filen bør ha alternative tekstbeskrivelser som beskriver innholdet i bildet. Dette gjør det mulig for brukere med synshemming å forstå betydningen av bildet.
 4. Kontrast: Kontrasten mellom teksten og bakgrunnen må være høy nok til å sikre lesbarhet for brukere med nedsatt syn.
 5. Språk: PDF-filen bør utformes på riktig språk og ha riktige språkinnstillinger. Dette gjør det mulig for skjermlesere å lese teksten på riktig språk.
Tilbake til toppen

Du kan også være interessert i: