Document Accessibility

En simpel løsning til højvolumens-dokumenttilgængelighed

Posted by: 
AbleDocs
on Februar 28, 2022 from Scandinavia

En oversigt

Ifølge Nordens Velfærdscenter, står der i de skandinaviske landes forskellige lovgivninger omhandlende handicap, at folk med handicap skal inkluderes i samfundet og gives de samme rettigheder som folk uden handicap. Alt imens adskillige, synlige handicap understøttes af tiltag som kørestolsramper, er det ofte, at den digitale tilgængelighed ikke inkluderer folk med usynlige handicap. Usynlige handicap kan være fysiske, mentale og neurologiske som ikke er synlige for offentligheden, så som autisme, ordblindhed, analfabetisme, blindhed, osv.

Fordomme mod usynlige eller skjulte handicap afskrækker folk med handicap fra at italesætte deres tilgængelighedsbehov. Ellers kan det være, at de frygter diskrimination på baggrund af deres handicap, på trods af at ethvert individ har retten til at være en del af samfundet, på lige fod med andre, og til at gøre brug af sine demokratiske rettigheder uafhængigt af hvad man evner.

Dokumenter som udsendes af virksomheder og organisationer, der ikke er universelt tilgængelige, anses som værende diskriminerende over for personer med handicap.

Tilgængelighedens effekter

Vi har brug for et paradigmeskift i forhold til de udfordringer, som folk med handicap oplever, i form af digital tilgængelighed. Ved at skifte vores fokus fra individets sociale problemstillinger, til problemstillinger, der vedrører krænkelse af menneskerettighederne.

Universel dokumenttilgængelighed fremmer social inklusion og giver lige muligheder til folk med handicap. Ved at tilbyde tilgængeligt indhold, kan folk med handicap genvinde sin selvtillid og uafhængighed. Folk med handicap har svært ved at forstå vigtige højvolumensdokumenter, som fx regninger og kontoudtog. Tilgængeligt indhold ville overflødiggøre den krænkelse af privatlivet som sker, når disse personer med handicap skal bede andre om at læse dokumentet.

Tabte indtægter

Det er desværre ikke ualmindeligt, at folk med handicap modtager utilgængelige dokumenter. 10% af befolkningen lider af en eller anden form for læsehandicap. De virksomheder og organisationer, der anvender utilgængelige dokumentløsninger, taber i sidste ende penge, da disse dokumenter ikke er letforståelige for alle og enhver.

Hvis man eksempelvis ekskluderer månedlige opgørelser, så rapporterer realkreditinstitutter, at kun 18% af deres digitale indhold rent faktisk ses. Hvis indholdet er utilgængeligt for folk med handicap, er det muligt at kun 8% af bankens kunder tilgår indholdet, da op til 10% af kunderne muligvis ikke kan se indholdet.

Virksomheder, der ikke tilbyder digitalt tilgængeligt indhold, risikerer også at blive retsforfulgt på baggrund af diskrimination.

Hvordan AbleDocs kan hjælpe dig

Omdan regelmæssige og tilbagevendende dokumenter, så som breve, opgørelser, regninger, kontoudtog, klientnotifikationer, pas, kontrakter, osv. til WCAG 2.1 AA og PDF/UA (ISO-14289-1) – og dermed til universelt tilgængelige og kompatible dokumenter med AbleDocs’ ADStream.

ADStream er en automatiseret API baseret på Machine Learning, som integrerer ens dokumenter med enhver eksisterende organisations workflow, for at optimere den digitale tilgængelighed, uden at omstrukturere eller ændre håndteringen af dokumenterne.

Filer og dokumenter scannes og konfigureres inden de behandles via ADStream, og herefter valideres og testes de, for at sikre deres læselighed, brugbarhed og kompatibilitet. Den API-synkroniserede fil overfører og sender derefter de tilgængelige filer tilbage ind i systemets arkitektur.

ADStream forstår semantikken, strukturen, indholdspositionering, skrifttyper, skriftstørrelser, billedsprog, osv. bagved den digitale tilgængelighed, og kan hurtigt og programmatisk behandle milliarder af optegnelser og dokumenter. ADStream kan håndtere et ubegrænset antal PDF-sider hver eneste dag, med sin skalerbare og automatiserede behandlingskapacitet.

ADStream fjerner ikke kun behovet for den manuelle proces og minimerer omkostningerne samt de tidskrævende processer. Ved at standardisere den tilgængelige informationsteknologi, beskytter ADStream også virksomheder og organisationer – som regelmæssigt sender højvolumensdokumenter afsted – mod retsforfølgelse, og garanterer at dokumenthåndteringen er lovlig.

Hvis du vil vide mere om ADStream og andre af AbleDocs’ produkter, kan du besøge vores webside eller kontakte mig på min e-mail pkhornung@abledocs.com.

Back to Top

You may also be interested in: