Nyheder, Tilgængelighed på nettet

Internationale standarder for webtilgængelighed

Indsendt af: 
AbleDocs
den april 10, 2023 fra USA

Webtilgængelighedsstandarder er retningslinjer, der hjælper med at sikre, at websteder og digitalt indhold er tilgængelige for handicappede. Disse standarder er udformet med henblik på at give alle brugere lige adgang til information og tjenester, uanset deres evner.

Her er nogle af de mest anerkendte standarder for webtilgængelighed:

 1. Retningslinjer for tilgængelighed for webindhold (WCAG): WCAG er et sæt retningslinjer udviklet af World Wide Web Consortium (W3C), som udgør en ramme for at gøre webindhold tilgængeligt for handicappede. Retningslinjerne er opdelt i tre niveauer (A, AA, AAA) og dækker en række spørgsmål om tilgængelighed, herunder visuelle, auditive og kognitive handicaps.
 2. Lov om amerikanere med handicap (ADA): ADA er en amerikansk lov, der forbyder forskelsbehandling af handicappede i offentlige lokaler, herunder på websteder. ADA indeholder retningslinjer for webtilgængelighed, som kræver, at websteder skal være tilgængelige for handicappede, herunder blinde, døve og bevægelseshæmmede.
 3. Afsnit 508 i Rehabiliteringsloven: Afsnit 508 er en amerikansk lov, der kræver, at føderale myndigheder skal gøre deres elektroniske og informationsteknologi tilgængelig for handicappede. Loven indeholder retningslinjer for webtilgængelighed, herunder krav til alternativ tekst, adgang til tastatur og undertekster.
 4. EU's direktiv om webtilgængelighed: EU's direktiv om webtilgængelighed kræver, at offentlige websteder og mobilapplikationer skal være tilgængelige for personer med handicap. Direktivet indeholder retningslinjer for webtilgængelighed, herunder krav om alternativ tekst, adgang til tastaturer og lydbeskrivelser.

Hvad er de fire hovedkategorier i retningslinjerne for tilgængelighed af webindhold (WCAG)?

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) er et sæt retningslinjer udviklet af World Wide Web Consortium (W3C), som danner rammen for at gøre webindhold tilgængeligt for handicappede. WCAG er opdelt i fire hovedkategorier, også kendt som "principper", som er som følger

 1. Kan opfattes: Princippet om opfattelighed fokuserer på at sikre, at webindholdet kan opfattes af alle brugere, herunder brugere med visuelle, auditive og kognitive handicaps. Dette omfatter alternativ tekst til billeder, billedtekster til videoer og beskrivende overskrifter til indhold.
 2. Kan anvendes: Princippet om funktionalitet fokuserer på at sikre, at webindholdet kan anvendes af alle brugere, herunder brugere med bevægelseshandicap. Det omfatter bl.a. tastaturnavigation og tilstrækkelig tid til, at brugerne kan udføre opgaverne.
 3. Det er forståeligt: Princippet om forståelighed fokuserer på at sikre, at webindholdet er forståeligt for alle brugere, herunder brugere med kognitive handicap. Dette indebærer bl.a., at der skal anvendes et klart sprog og indholdet skal organiseres på en logisk og konsekvent måde.
 4. Robust: Det robuste princip fokuserer på at sikre, at webindholdet er kompatibelt med en lang række hjælpeteknologier, herunder skærmlæsere og talegenkendelsessoftware. Dette indebærer bl.a., at der skal anvendes standardmarkup og undgå at være afhængig af proprietære teknologier.

Hvad er WCAG 2.1 AA-standarder?

WCAG 2.1 AA (Web Content Accessibility Guidelines 2.1 Level AA) er et sæt standarder udviklet af World Wide Web Consortium (W3C), som indeholder retningslinjer for at gøre webindhold mere tilgængeligt for handicappede. WCAG 2.1 AA-standarderne anses for at være de mest aktuelle og omfattende retningslinjer for webtilgængelighed og er bredt vedtaget af regeringer, virksomheder og organisationer over hele verden.

WCAG 2.1 AA-standarderne bygger videre på den tidligere version af retningslinjerne (WCAG 2.0) og indeholder yderligere krav til tilgængelighed af webindhold. Nogle af de vigtigste krav i WCAG 2.1 AA-standarderne omfatter bl.a:

 1. Alternativ tekst til billeder: Alt indhold, der ikke er tekst, herunder billeder, skal have alternative tekstbeskrivelser der formidler de samme oplysninger som billedet.
 2. Undertekster og lydbeskrivelser: Multimedieindhold, herunder videoer og lyd, skal være forsynet med undertekster og/eller lydbeskrivelser for at sikre tilgængelighed for personer med hørehandicap.
 3. Navigation via tastaturet: Websteder skal kunne navigeres ved hjælp af et tastatur for at sikre tilgængelighed for personer med bevægelseshandicap.
 4. Kontrast og farve: Kontrasten mellem tekst og baggrund skal opfylde visse standarder for at sikre læsbarhed for personer med nedsat syn.
 5. Hjælp til input: Websteder skal yde hjælp til brugerne, når der opstår fejl under indsendelse af formularer, for at sikre tilgængelighed for personer med kognitive handicap.

Er WCAG 2.1 et lovkrav i USA?

Ja, WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1) betragtes som et lovkrav i USA. Americans with Disabilities Act (ADA) henviser ikke specifikt til WCAG, men den kræver, at offentlige faciliteter, herunder websteder, skal være tilgængelige for personer med handicap. Domstolene har fortolket ADA således, at den også gælder for websteder, og de har i stigende grad anvendt WCAG som standard for webtilgængelighed.

Ud over ADA er der andre love og bestemmelser, der kræver overholdelse af WCAG 2.1 i USA. I afsnit 508 i Rehabilitation Act kræves det, at føderale myndigheder skal gøre deres elektroniske og informationsteknologi tilgængelig for handicappede, og WCAG 2.1 er en af de anerkendte standarder for overholdelse. Ifølge 21st Century Communications and Video Accessibility Act skal videoindhold også gøres tilgængeligt, og WCAG 2.1 er en af de standarder, der kan anvendes til at sikre overholdelse.

Selvom der ikke er nogen specifik lov, der kræver overholdelse af WCAG 2.1, betragtes den som en anerkendt standard for webtilgængelighed i USA. Hvis retningslinjerne for webtilgængelighed ikke overholdes, kan det medføre retslige skridt og sanktioner, herunder bøder og retsafgifter. Det er vigtigt for virksomheder og organisationer at forstå kravene til webtilgængelighed og tage skridt til at sikre overholdelse.

Er WCAG 2.1 et lovkrav i EU?

Ja, WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1) er et lovkrav i Den Europæiske Union (EU). EU's direktiv om webtilgængelighed kræver, at websteder og mobilapplikationer i den offentlige sektor skal overholde WCAG 2.1 på mindst AA-niveau.

EU's direktiv om webtilgængelighed blev vedtaget i 2016 og kræver, at EU's medlemsstater sikrer, at offentlige organers websteder og mobilapplikationer er tilgængelige for alle brugere, herunder handicappede. Direktivet blev omsat til national lovgivning af medlemsstaterne i september 2018 og trådte i kraft den 23. september 2019.

EU's direktiv om webtilgængelighed kræver, at offentlige organer skal sikre, at deres websteder og mobilapplikationer opfylder følgende krav:

 1. Overholder WCAG 2.1 på mindst niveau AA.
 2. Offentliggøre en tilgængelighedserklæring, der beskriver tilgængelighedsniveauet for webstedet eller mobilapplikationen.
 3. Tilvejebringe en feedback-mekanisme, så brugerne kan rapportere om problemer med tilgængelighed.
 4. Gennemfør regelmæssig testning og evaluering af tilgængelighed.
 5. Tilvejebringe tilgængelige alternativer til indhold, der ikke er tilgængeligt.

WCAG 2.1 er generelt et lovkrav i EU til offentlige websteder og mobilapplikationer, og hvis direktivet ikke overholdes, kan det medføre retslige skridt og sanktioner. Det er vigtigt for virksomheder og organisationer, der opererer i EU, at forstå kravene til webtilgængelighed og tage skridt til at sikre overholdelse.

Hvem udarbejder retningslinjer og standarder for webtilgængelighed?

Retningslinjer og standarder for webtilgængelighed er udarbejdet af forskellige organisationer og grupper. Her er nogle af de vigtigste organisationer, der er involveret i udarbejdelsen af retningslinjer og standarder for webtilgængelighed:

 1. World Wide Web Consortium (W3C): W3C er et internationalt fællesskab, der udvikler standarder for internettet. W3C har udarbejdet retningslinjerne for tilgængelighed til webindhold (WCAG), som er bredt accepteret som de mest omfattende retningslinjer for webtilgængelighed.
 2. Den Internationale Organisation for Standardisering (ISO): ISO er en ikke-statslig organisation, der udvikler standarder for forskellige industrier. ISO har udviklet en standard for webtilgængelighed, ISO 40500, som er baseret på WCAG.
 3. Den Europæiske Komité for Standardisering (CEN): CEN er en europæisk standardiseringsorganisation, der har udviklet en standard for webtilgængelighed, EN 301 549, som er baseret på WCAG.
 4. Adgangstavle: Access Board er et amerikansk føderalt agentur, der udarbejder retningslinjer og standarder for tilgængelighed for forskellige brancher, herunder webtilgængelighed. Access Board har udviklet Section 508 Standards, som kræver overholdelse af WCAG 2.0 på et minimumsniveau AA for føderale myndigheder.

Overordnet set arbejder forskellige organisationer og grupper på at udarbejde retningslinjer og standarder for webtilgængelighed med det formål at sikre lige adgang til information og tjenester for handicappede.

Tilbage til toppen

Du er måske også interesseret i: