gruppe af mennesker på arbejde med en bærbar computer
Digital tilgængelighed

Hvorfor digital tilgængelighed er et must i dagens erhvervsliv

Indsendt af: 
AbleDocs
den marts 4, 2023 fra USA

Når der lægges så stor vægt på inklusion, mangfoldighed og lighed, synes der at være mangel på opmærksomhed omkring tilgængelighed. Men, digital tilgængelighed er et must i dagens erhvervsliv på grund af mange faktorer, bl.a.:

 1. Juridiske krav: Mange lande har love og regler, der kræver digital tilgængelighed for handicappede. I USA er der f.eks. i Americans with Disabilities Act (ADA) kræver, at virksomheder og organisationer skal gøre deres websteder og digitale indhold tilgængeligt for handicappede.
 2. Etiske overvejelser: At sikre digital tilgængelighed er en etisk overvejelse, der sikrer, at alle har lige adgang til information og tjenester. Det er en måde at demonstrere et engagement i mangfoldighed, lighed og inklusion på og at opbygge tillid hos kunder og interessenter.
 3. Forretningsmæssige fordele: Digital tilgængelighed kan give betydelige forretningsmæssige fordele, f.eks. øget kundetilfredshed, loyalitet og fastholdelse af kunderne. Det kan også forbedre brandets omdømme og hjælpe virksomheder med at nå ud til et bredere publikum, herunder handicappede, som udgør et betydeligt markedssegment.
 4. Konkurrencefordel: At sikre digital tilgængelighed kan give en konkurrencefordel, da det kan differentiere en virksomhed fra konkurrenterne og positionere den som førende inden for tilgængelighed og inkluderende design.
 5. Innovation: Fokus på digital tilgængelighed kan føre til innovation og kreativitet i design og udvikling. Det kan inspirere virksomheder til at finde nye og kreative løsninger på tilgængelighedsudfordringer, hvilket kan føre til bedre produkter og tjenester for alle.

Men lad os nu skille os lidt mere af med det.

dame sidder ved skrivebord og laver tegnsprog

Hvad er digital tilgængelighed?

Digital tilgængelighed henviser til muligheden for, at digitalt indhold, som f.eks. websteder, softwareapplikationer og elektroniske dokumenter, let kan anvendes og forstås af handicappede. Dette omfatter personer med visuelle, auditive, fysiske og kognitive handicaps.

Digital tilgængelighed omfatter design og udvikling af digitalt indhold på en måde, der sikrer, at det kan tilgås og bruges af alle uanset deres evner. Dette omfatter anvendelse af funktioner som f.eks. alternativ tekst til billeder, undertekster og transskriptioner til videoer og beskrivende links til skærmlæsere. Det indebærer også, at det skal sikres, at digitalt indhold kan navigeres med et tastatur og er kompatibelt med hjælpeteknologier som f.eks. skærmlæsere og talegenkendelsessoftware.

Digital tilgængelighed er vigtig, fordi den sikrer, at alle, herunder handicappede, kan få adgang til og bruge digitalt indhold. Det er en måde at fremme inklusion og mangfoldighed på og sikre, at ingen udelukkes fra at få adgang til vigtige oplysninger og tjenester. Digital tilgængelighed er også et lovkrav i mange lande, da love og bestemmelser kræver, at virksomheder og organisationer gør deres digitale indhold tilgængelige for handicappede.

Hvad er tre typer af tilgængelighed?

Der er tre typer af tilgængelighed, som du skal tænke på:

 1. Visuel tilgængelighed: Visuel tilgængelighed henviser til muligheden for, at digitalt indhold kan tilgås og bruges af personer med synshandicap. Dette omfatter blinde, svagtseende og farveblinde personer. Eksempler på visuelle tilgængelighedsfunktioner omfatter alternativ tekst til billeder, muligheder for høj kontrast og tekst, der kan ændres i størrelse.
 2. Auditiv tilgængelighed: Auditiv tilgængelighed henviser til, om digitalt indhold kan tilgås og bruges af personer med høreproblemer. Dette omfatter døve og hørehæmmede personer. Eksempler på auditive tilgængelighedsfunktioner omfatter lukkede undertekster til videoer og transskriptioner til lydindhold.
 3. Motorisk tilgængelighed: Motorisk tilgængelighed henviser til, om digitalt indhold kan tilgås og bruges af personer med motoriske funktionsnedsættelser. Dette omfatter personer med begrænset mobilitet, smidighed eller koordination. Eksempler på motoriske tilgængelighedsfunktioner omfatter tastaturnavigation, stemmegenkendelse og alternative indtastningsenheder.

Ved at overveje og indarbejde disse tre typer af tilgængelighed i design og udvikling af digitalt indhold kan virksomheder og organisationer sikre, at deres produkter og tjenester er tilgængelige for alle, uanset deres evner.

Hvordan sikrer du digital tilgængelighed?

Her er nogle måder at sikre digital tilgængelighed på:

 1. Design med tilgængelighed i tankerne: Indarbejd tilgængelighed i designprocessen fra begyndelsen ved at tage hensyn til handicappedes behov og ved at designe med tilgængelighed for øje.
 2. Brug tilgængelige designelementer: Brug designelementer, der er tilgængelige, f.eks. farveskemaer med høj kontrast, klare og letlæselige skrifttyper og layouts, der er lette at navigere i.
 3. Brug alternativ tekst til billeder: Tilvejebring alternative tekstbeskrivelser for billeder, så personer, der bruger skærmlæsere, kan forstå billedets indhold.
 4. Tilvejebringe undertekster og transskriptioner til videoer: Tilvejebringe undertekster til videoer og transskriptioner til lydindhold, så døve og hørehæmmede kan få adgang til indholdet.
 5. Sikre tilgængelighed til tastaturet: Sørg for, at alt indhold kan tilgås og navigeres ved hjælp af et tastatur, så personer, der ikke kan bruge en mus, stadig kan få adgang til indholdet.
 6. Brug beskrivende links: Brug beskrivende links, der forklarer formålet med linket, så personer, der bruger skærmlæsere, kan forstå, hvor linket fører hen.
 7. Test med hjælpeteknologier: Test tilgængeligheden af dit digitale indhold ved hjælp af hjælpeteknologier som f.eks. skærmlæsere og talegenkendelsessoftware.
 8. Uddannelse af indholdsskabere og udviklere: Uddannelse af indholdsskabere og udviklere i bedste praksis for tilgængelighed og betydningen af digital tilgængelighed.

Ved at følge disse trin kan virksomheder og organisationer sikre, at deres digitale indhold er tilgængeligt for alle, herunder personer med handicap. Dette kan føre til en bedre brugeroplevelse, øget kundetilfredshed og overholdelse af lovkrav.

Tilbage til toppen

Du er måske også interesseret i: