Tilgængelighed af dokumenter, Nyheder

Sådan søger du efter et ord i en PDF-guide

Indsendt af: 
AbleDocs
den maj 2, 2023 fra USA

I en verden, hvor digitale dokumenter er blevet livsnerven i forbindelse med videndeling og informationsformidling, er evnen til hurtigt at finde specifikke ord eller sætninger i en PDF-vejledning kan være en afgørende faktor. Uanset om du er studerende, der forsker i et komplekst emne, professionel, der dykker ned i brancherapporter, eller blot en ivrig læser, der udforsker en omfattende vejledning, kan du spare værdifuld tid og kræfter ved at vide, hvordan du effektivt søger efter et ord i en PDF-fil, hvis du ved, hvordan du kan søge efter et ord i en PDF-fil.

Hvordan søger jeg efter et ord i et PDF-dokument?

Hvis du vil søge efter et bestemt ord eller en bestemt sætning i et PDF-dokument, kan du følge disse trin:

 1. Åbn PDF-dokumentet: Start et PDF-læseprogram på din computer eller mobilenhed. Adobe Acrobat Reader er et populært valg, men der findes også andre PDF-læsere med lignende søgefunktioner.
 2. Naviger til søgefunktionen: Se efter et søgefelt eller en værktøjslinje i PDF-læseren. Den er typisk placeret øverst eller i siden af programvinduet. Nogle PDF-læsere kan have et dedikeret søgeikon eller en tastaturgenvej (f.eks. Ctrl + F eller Command + F) for at få direkte adgang til søgefunktionen.
 3. Indtast ordet eller sætningen: Klik eller tryk på i søgefeltet, og skriv det ord eller den sætning, du vil finde i PDF-filen. Når du begynder at skrive, vil PDF-læseren automatisk søge efter overensstemmelser.
 4. Gennemgå søgeresultaterne: PDF-læseren fremhæver alle forekomster af det ord eller den sætning, der er fundet i dokumentet. Du kan navigere gennem søgeresultaterne ved hjælp af de navigationsknapper, som PDF-læseren har til rådighed (f.eks. Næste eller Forrige).
 5. Præcisér din søgning: Hvis du har mange søgeresultater, kan du yderligere præcisere din søgning for at indsnævre resultaterne. Se efter muligheder som "Match Case Case" for at angive, om søgningen skal være case-sensitiv, eller "Whole Words" for at søge efter det nøjagtige ord eller udtryk i stedet for delvise matches.
 6. Udforsk avancerede søgemuligheder: Nogle PDF-læsere tilbyder avancerede søgemuligheder for at forbedre dine søgemuligheder. Disse muligheder kan omfatte søgning i specifikke dokumentafsnit, søgning i flere PDF-filer på samme tid eller anvendelse af boolske operatorer til at kombinere søgetermer.
 7. Få adgang til det fundne ord i dokumentet: Når du har fundet det ønskede ord eller udtryk, kan du klikke eller trykke på det fremhævede søgeresultat for at springe direkte til den pågældende del af PDF-dokumentet. Dette giver dig mulighed for at se konteksten og de omkringliggende oplysninger.

Ved at følge disse trin kan du effektivt søge efter og finde specifikke ord eller sætninger i et PDF-dokument. Denne funktion er især nyttig, når du har med lange dokumenter at gøre, eller når du hurtigt skal finde specifikke oplysninger i et PDF-dokument.

søgelinje på skærm med baggrund af mand med telefon i hånden

Kan du søge efter et ord i en PDF-fil i browseren?

Ja, det er muligt at søge efter et ord i et PDF-dokument direkte i en webbrowser. De fleste moderne webbrowsere har indbygget PDF-visning og tilbyder søgefunktionalitet i selve browseren. Sådan kan du søge efter et ord i et PDF-dokument i en browser:

 1. Åbn PDF-dokumentet i din webbrowser: Naviger til den webside eller det sted, hvor PDF-dokumentet er indlejret eller hostet. Klik på linket eller det indlejrede PDF-dokument for at åbne det i din browser.
 2. Få adgang til browserens søgefunktion: Når PDF-filen er åben i din browser, kan du starte søgningen ved hjælp af browserens indbyggede søgefunktion. For at aktivere den kan du normalt trykke på Ctrl + F (eller Command + F på en Mac) eller lede efter søgefunktionen i browserens menu.
 3. Indtast det ord eller den sætning, du vil søge efter: Der vises et søgefelt i browsergrænsefladen. Indtast det ønskede ord eller den ønskede sætning, som du vil søge efter i PDF-dokumentet.
 4. Gennemgå søgeresultaterne: Når du skriver, fremhæver og tæller browseren alle forekomster af ordet eller udtrykket i PDF-filen. Den vil normalt vise disse forekomster i rullebjælken, så du hurtigt kan navigere til hver forekomst.
 5. Naviger gennem søgeresultaterne: Hvis du klikker på søgeresultaterne i rullebjælken, kan du gå direkte til det tilsvarende sted i PDF-dokumentet. Du kan klikke på resultatet for at få vist den specifikke del af dokumentet, hvor ordet eller sætningen findes.

Bemærk venligst, at tilgængeligheden og funktionaliteten af søgefunktionen i browseren kan variere afhængigt af den specifikke webbrowser, du bruger. De fleste moderne browsere tilbyder dog denne funktionalitet for PDF-dokumenter, der åbnes i browsermiljøet, hvilket gør det praktisk at søge efter specifikke ord eller sætninger uden behov for en dedikeret PDF-læser.

Hvordan søger jeg efter et ord i en PDF-fil i Chrome?

Hvis du vil søge efter et ord i et PDF-dokument med Google Chrome, kan du følge disse trin:

 1. Åbn PDF-filen i Chrome: Start Google Chrome-browseren på din computer, og åbn en ny fane. Træk og slip PDF-filen ind i browservinduet, eller klik på "Open File" øverst til højre i browseren, og vælg PDF-dokumentet fra din computer.
 2. Aktiver søgefunktionen: Når PDF-filen er åben i Chrome, kan du starte søgningen ved at bruge browserens indbyggede søgefunktion. Der er et par måder at gøre dette på:
  • Tryk på Ctrl + F (eller Command + F på en Mac) på dit tastatur for at åbne Find-linjen øverst til højre i browservinduet.
  • Højreklik et vilkårligt sted i PDF-dokumentet, og vælg "Find" i kontekstmenuen.
 3. Indtast det ord eller den sætning, du vil søge efter: Indtast det ord eller den sætning, du vil søge efter i PDF-dokumentet, i feltet Find, der vises.
 4. Naviger gennem søgeresultaterne: Mens du skriver, markerer og tæller Chrome alle forekomster af ordet eller udtrykket i PDF-filen. Den ruller automatisk til den første forekomst og viser det samlede antal match.
 5. Gå til den næste eller forrige forekomst: For at navigere i søgeresultaterne kan du klikke på pileknapperne op eller ned i Find-linjen. Alternativt kan du bruge Enter-tasten til at gå til den næste forekomst eller Shift + Enter til at gå til den foregående forekomst.
 6. Justere søgemulighederne: I Find-linjen kan du finde yderligere indstillinger, f.eks. at du kan matche kasus i søgeordet eller kun søge efter hele ord. Klik på de tre lodrette prikker i højre side af Find-linjen for at få adgang til disse indstillinger.

Ved at følge disse trin kan du effektivt søge efter specifikke ord eller sætninger i en PDF-dokument ved hjælp af Google Chrome. Den indbyggede søgefunktion i Chrome gør det nemt at finde oplysninger i PDF-filer uden brug af ekstra software eller værktøjer.

google chrome på skærmen

Hvordan søger jeg efter tekst i et PDF-billede?

Det kan være en udfordring at søge efter tekst i et PDF-billede, fordi tekst i billeder ikke kan vælges eller søges direkte. Der er dog et par metoder, du kan prøve at udtrække og søge efter tekst i et PDF-billede:

 1. OCR-software (Optical Character Recognition): OCR-software kan konvertere billeder med tekst til søgbar og markerbar tekst. Du kan bruge dedikeret OCR-software eller online OCR-værktøjer til at udtrække tekst fra PDF-billedet. Når teksten er ekstraheret, kan du søge efter bestemte ord eller sætninger ved hjælp af søgefunktionen i en PDF-læser eller teksteditor.
 2. Kopier og indsæt: I nogle tilfælde kan du måske vælge og kopiere teksten fra PDF-billedet. Prøv at bruge markøren til at fremhæve teksten i billedet, og højreklik derefter på og vælg "Kopier". Indsæt den kopierede tekst i et tekstbehandlingsprogram eller et tekstbehandlingsprogram, og søg efter det ønskede ord eller den ønskede sætning ved hjælp af editorens søgefunktion.
 3. Transskribere og søge manuelt: Hvis OCR-metoderne ovenfor ikke kan anvendes, eller hvis billedkvaliteten er for dårlig, kan det være nødvendigt at transskribere teksten manuelt fra PDF-billedet til et tekstbehandlingsprogram eller et tekstbehandlingsprogram. Skriv den tekst, du ser på billedet, og brug derefter editorens søgefunktion til at søge efter bestemte ord eller sætninger.

Det er vigtigt at bemærke, at succesen af disse metoder afhænger af billedets klarhed og kvalitet samt tekstens kompleksitet og eventuel formatering. Hvis billedet er af dårlig kvalitet, eller hvis teksten er stærkt stiliseret eller forvrænget, kan resultaterne være mindre nøjagtige.

Hvis PDF-billedet er et scannet dokument, kan det desuden allerede indeholde søgbar tekst, hvis det har været gennem OCR under scanningen. I sådanne tilfælde kan du bruge søgefunktionen i en PDF-læser til at søge efter tekst i dokumentet.

Generelt set kan det være en udfordring at søge efter tekst i et PDF-billede, men ved hjælp af OCR-software, copy-pasting eller manuel transskription kan du udtrække og søge efter tekst i billederne.

Hvordan søger man efter nøgleord i et dokument?

Hvis du vil søge efter nøgleord i et dokument, uanset formatet (f.eks. PDF, Word-dokument eller tekstfil), kan du følge disse generelle trin:

 1. Åbn dokumentet: Start den relevante software eller det relevante program, der kræves for at åbne og se dokumentet. Brug f.eks. Adobe Acrobat Reader til PDF-filer eller Microsoft Word til Word-dokumenter.
 2. Få adgang til søgefunktionen: Søg efter søge- eller findefunktionen i softwaren eller programmet. Den er typisk tilgængelig via en værktøjslinje, menu eller tastaturgenvej. I de fleste tilfælde åbner du søgefunktionen ved at trykke på Ctrl + F (eller Command + F på en Mac).
 3. Indtast søgeordet: Indtast det søgeord eller den sætning, du vil søge efter i dokumentet, i det søgefelt, der vises. Sørg for at bruge den korrekte stavemåde, og overvej at tage hensyn til stor- og småskriftsfølsomhed, afhængigt af de tilgængelige søgemuligheder.
 4. Gennemgå søgeresultaterne: Softwaren eller programmet viser søgeresultaterne og fremhæver eller opregner de forekomster af nøgleordet, der er fundet i dokumentet. Der kan være navigationsknapper eller en rullebjælke til at hjælpe dig med at bevæge dig mellem søgeresultaterne.
 5. Naviger gennem søgeresultaterne: Brug navigationsknapperne eller klik på hvert søgeresultat for at springe til det tilsvarende sted i dokumentet. Dette giver dig mulighed for at se konteksten og de omkringliggende oplysninger, hvor nøgleordet optræder.
 6. Præcisér eller ændr søgningen: Hvis du har mange søgeresultater eller har brug for at indsnævre søgningen yderligere, kan du ofte forfine eller ændre søgekriterierne. Se efter muligheder som "Match Case Case" (for at tage hensyn til stor- og små bogstaver) eller "Whole Words" (for at søge efter det nøjagtige søgeord eller den nøjagtige sætning i stedet for delvise matches).
 7. Fortsæt søgningen eller ændre nøgleord: Hvis de ønskede oplysninger ikke findes i den første søgning, kan du gentage søgningen med andre nøgleord eller præcisere dine søgekriterier for at finde det specifikke indhold, du søger.

Søgefunktionerne i forskellige softwareprogrammer gør det nemmere at navigere og udtrække specifikt indhold fra dokumenter, hvilket hjælper med forskning, dokumentanalyse og generel informationssøgning.

søgelinje med nøgleord skrevet i søgelinjen

Hvordan konverterer jeg en PDF-fil til en PDF-fil, der kan søge i tekst?

Hvis du vil konvertere en PDF til en PDF, der kan søge i tekst, kan du følge disse trin:

 1. Brug OCR-software: OCR-software (Optical Character Recognition) er nødvendig for at konvertere PDF-filen til et format, hvor der kan søges i tekst. Der findes forskellige OCR-softwaremuligheder, herunder standalone-programmer eller online OCR-værktøjer. Nogle populære valg omfatter Adobe Acrobat Pro, Abbyy FineReader og Tesseract OCR.
 2. Åbn PDF-filen i et OCR-program: Start OCR-softwaren og åbn det PDF-dokument, du vil konvertere. De fleste OCR-softwareprogrammer tilbyder muligheder for at importere eller åbne PDF-filer.
 3. Udfør OCR på PDF-filen: I OCR-softwaren skal du finde OCR-funktionen eller -indstillingen. Denne findes typisk i softwarens værktøjslinje, menu eller indstillinger. Start OCR-processen, som vil analysere PDF'ens indhold, genkende teksten i dokumentets billeder og konvertere den til søgbar tekst.
 4. Juster OCR-indstillingerne (hvis de er tilgængelige): Afhængigt af OCR-softwaren kan du have mulighed for at justere OCR-indstillingerne. Dette omfatter sprogvalg, billedforbedring, outputformat og andre indstillinger. Gennemgå og konfigurer disse indstillinger efter behov for at optimere OCR-processen for din specifikke PDF-fil.
 5. Gem den søgbare PDF-tekst: Når OCR-processen er afsluttet, kan du gemme dokumentet som en tekstsøgbar PDF-fil. OCR-softwaren kan indeholde en "Save"- eller "Export"-indstilling, så du kan angive outputformatet som en søgbar PDF-fil.
 6. Kontroller tekstens søgbarhed: Åbn den nyligt gemte PDF-fil for at sikre, at den nu er tekstsøgbar. Test søgefunktionen ved at bruge nøgleord eller sætninger for at kontrollere, at teksten kan findes og fremhæves i dokumentet.

Det er vigtigt at bemærke, at OCR-nøjagtigheden og -kvaliteten kan variere afhængigt af faktorer som f.eks. den originale PDF's billedkvalitet, indholdets kompleksitet og den anvendte OCR-software. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med manuel korrekturlæsning eller redigering for at rette eventuelle fejl eller uoverensstemmelser i OCR-resultaterne.

Kan Google søge i tekst i PDF-filer?

Ja, Google kan søge og indeksere teksten i PDF-dokumenter. Når Googles søgemaskine gennemtrawler og indekserer websider, medtager den også PDF-filer, der er offentligt tilgængelige og linket fra disse websider. Googles algoritmer behandler indholdet i PDF-filer, herunder teksten, og gør det søgbart via deres søgemaskine.

Hvis du vil søge efter specifik tekst i PDF-dokumenter ved hjælp af Google, kan du følge disse trin:

 1. Gå til Google-søgemaskinen: Åbn din webbrowser, og gå til Google-søgemaskinen (https://www.google.com).
 2. Indtast søgeord: Indtast det søgeord eller den sætning, du vil søge efter i PDF-dokumenter, i søgelinjen. Vær så specifik som muligt for at præcisere dine søgeresultater.
 3. Tilføj "filetype:pdf" til din søgeforespørgsel: Hvis du vil bede Google om at søge specifikt i PDF-filer, skal du tilføje "filetype:pdf" til din søgeforespørgsel. Hvis du f.eks. leder efter oplysninger om havearbejde i PDF-dokumenter, kan du søge efter "gardening filetype:pdf".
 4. Gennemgå søgeresultaterne: Google viser en liste over søgeresultater, der indeholder PDF-dokumenter, som matcher dit søgeforespørgsel. Disse resultater kan indeholde links til PDF-filerne eller websteder, der er vært for PDF-filerne.
 5. Klik på søgeresultatet for at se PDF-filen: Klik på det link til søgeresultatet, der svarer til det PDF-dokument, du ønsker at få adgang til. Dette fører dig til den webside, hvor PDF-dokumentet er hostet.
 6. Søg i PDF-filen: Når du får adgang til websiden med PDF-filen, kan du bruge den indbyggede søgefunktion i din webbrowser eller PDF-læser til at søge efter bestemte ord eller sætninger i PDF-dokumentet. Tryk på Ctrl + F (eller Command + F på en Mac) for at åbne søgelinjen i browseren eller PDF-læseren, og indtast derefter det søgeord, du vil søge efter i PDF-filen.

Ved at udnytte Googles søgemaskinefunktioner og tilføje parameteren "filetype:pdf" til din søgeforespørgsel kan du effektivt søge efter specifik tekst i PDF-dokumenter, der er indekseret af Google.

bærbar computer med åbent google-vindue
Tilbage til toppen

Du er måske også interesseret i: