digital dokumentgrafik på blå sort baggrund
Tilgængelighed af dokumenter, Nyheder

Begrænser dokumentets tilgængelighed kvaliteten af indholdet?

Indsendt af: 
AbleDocs
den 4. april 2023 fra USA

Når der er så meget fokus på tilgængelighed og tilgængeligt indhold, opstår spørgsmålet: Begrænser dokumenttilgængelighed kvaliteten af indholdet?

Det enkle svar? Nej. Faktisk er det at lave en dokument tilgængeligt kan forbedre kvaliteten af indholdet ved at gøre det mere klart, præcist og forståeligt for alle, også for handicappede.

For eksempel ved at give alternativ tekst til billeder og grafik kan være med til at tydeliggøre betydningen af indholdet og gøre det mere tilgængeligt for blinde og svagtseende personer. Brug af overskrifter og lister til at organisere indholdet kan være med til at gøre det mere forståeligt og lettere at navigere for alle, herunder personer med kognitive handicap.

At sikre, at et dokument er tilgængeligt, er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man skal gå på kompromis med dets kvalitet. Faktisk er mange af de teknikker, der bruges til at gøre et dokument tilgængeligt, f.eks. at bruge et klart og kortfattet sprog og organisere indholdet effektivt, også kendetegnende for god skrivning og kommunikation. I sidste ende er det at gøre et dokument tilgængeligt kan forbedre kvaliteten og sikre, at den er tilgængelig for alle, uanset deres evner.

Hvad er et tilgængelighedsdokument?

Et tilgængelighedsdokument er et dokument, der er udformet og formateret til at være tilgængelige for handicappede. Tilgængelighedsdokumenter kan omfatte forskellige typer dokumenter, f.eks. PDF-filer, Word-dokumenter, PowerPoint-præsentationer, websider og andet digitalt indhold.

Et tilgængelighedsdokument bør udformes således, at det kan tilgås, forstås og anvendes af personer med handicap, herunder personer, der anvender hjælpemidler som f.eks. skærmlæsere eller tekst-til-tale-software. Tilgængelighedsdokumenter overholder typisk etablerede standarder og retningslinjer for tilgængelighed, såsom retningslinjerne for tilgængelighed for webindhold (WCAG) eller Afsnit 508 i USA, for at sikre, at de opfylder specifikke krav til tilgængelighed.

Tilgængelighedsdokumenter indeholder ofte funktioner som f.eks. alternativ tekst for billeder, korrekt brug af overskrifter og lister, passende farvekontrast og passende brug af tabeller og formularer. Disse funktioner er med til at sikre, at indholdet er tilgængeligt for alle, herunder personer med visuelle, auditive, kognitive eller fysiske handicaps.

Hvordan gør jeg mit dokument tilgængeligt?

Her er nogle generelle trin, du kan følge for at gøre dit dokument tilgængeligt:

 1. Brug et klart og enkelt sprog: Brug et klart sprog og undgå jargon eller tekniske udtryk, som kan være vanskelige at forstå for nogle læsere.
 2. Brug passende formatering: Brug overskrifter, lister og andre formateringsmuligheder til at organisere dit indhold og gøre det lettere at læse og forstå.
 3. Angiv alternativ tekst til billeder: Angiv alternative tekstbeskrivelser for billeder og andet indhold uden tekst for at sikre, at brugere, der ikke kan se billedet, stadig kan forstå indholdet.
 4. Brug tilstrækkelig farvekontrast: Brug farver med høj kontrast for at få tekst og billeder til at skille sig ud og sikre, at de let kan læses af svagtseende personer.
 5. Brug tilgængelige skrifttyper og størrelser: Brug skrifttyper, der er lette at læse, f.eks. skrifttyper uden serif, og sørg for, at skriftstørrelsen er stor nok til, at personer med nedsat syn kan læse den.
 6. Sørg for, at tabeller og formularer er tilgængelige: Brug tabeloverskrifter og beskrivelser for at gøre tabelindholdet forståeligt for skærmlæsere, og sørg for, at formularfelter har etiketter og er udformet, så de er tilgængelige for tastaturbrugere.
 7. Kontroller, om der er problemer med tilgængelighed: Brug en kontrol af tilgængelighed eller testværktøj, som f.eks. tilgængelighedskontrollen i Microsoft Word eller AbleDocs' ADScan, til at identificere og rette problemer med tilgængelighed i dit dokument.

Ved at følge disse trin kan du gøre dit dokument tilgængeligt for alle, også for handicappede. Det er vigtigt at bemærke, at tilgængelighed er en løbende proces, og du bør gennemgå og opdatere dit dokument regelmæssigt for at sikre, at det forbliver tilgængeligt med tiden.

Hvad er de 4 karakteristika ved et tilgængeligt dokument?

De fire karakteristika ved et tilgængeligt dokument er:

 1. Kan opfattes: Et tilgængeligt dokument skal kunne opfattes af alle, også af personer med synshandicap eller hørehandicap. Det betyder, at indholdet skal præsenteres på en måde, der let kan opfattes med forskellige sanser. For eksempel kan alternativ tekst til billeder, undertekster til videoer og transskriptioner til lydindhold gøre et dokument lettere at opfatte.
 2. Kan anvendes: Et tilgængeligt dokument skal kunne betjenes af alle, herunder personer med fysiske handicap eller bevægelseshandicap. Det betyder, at indholdet skal være udformet således, at det kan betjenes ved hjælp af forskellige indtastningsmetoder, f.eks. et tastatur, en mus eller hjælpeteknologi. F.eks. kan man gøre et dokument lettere at betjene ved at bruge meningsfuld linktekst og tastaturgenveje.
 3. Det er forståeligt: Et tilgængeligt dokument skal kunne forstås af alle, herunder personer med kognitive handicap eller indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at indholdet skal være klart, kortfattet og let at forstå. For eksempel kan et dokument blive mere forståeligt ved at bruge et klart sprog, organisere indholdet ved hjælp af overskrifter og lister og undgå komplekst eller teknisk sprog.
 4. Robust: Et tilgængeligt dokument skal være robust og kompatibelt med forskellige typer af brugeragenter, f.eks. webbrowsere, hjælpeteknologier og andre softwareprogrammer. Det betyder, at indholdet skal være udformet således, at det er kompatibelt med forskellige typer software og enheder og fungerer effektivt med hjælpeteknologier. F.eks. kan et dokument blive mere robust ved at bruge standardiserede markup-sprog og undgå proprietære formater.

Ved at sikre, at et dokument kan opfattes, betjenes, forstås og er robust, kan det være tilgængeligt for alle, uanset deres evner. Disse egenskaber er defineret i retningslinjerne for tilgængelighed af webindhold (WCAG), som er bredt anerkendt som standard for digital tilgængelighed.

Hvorfor er det vigtigt at gøre dokumenter tilgængelige?

Det er vigtigt at gøre dokumenter tilgængelige, fordi det sikrer, at alle, herunder handicappede, kan få adgang til og forstå oplysningerne i dokumentet. Tilgængelige dokumenter er udformet, så de kan opfattes, betjenes, forstås og er robuste, hvilket gør dem tilgængelige for personer med visuelle, auditive, fysiske og kognitive handicaps.

Tilgængelighed er et lovkrav i mange lande, f.eks. i USA, Canada og EU. Manglende overholdelse af tilgængelighedskravene kan føre til juridiske foranstaltninger, f.eks. retssager eller bøder. Desuden har mange organisationer, både offentlige og private, indført tilgængelighed som en bedste praksis for at fremme inklusion og sikre, at deres produkter og tjenester er tilgængelige for alle.

Ud over de juridiske og etiske overvejelser kan det også have praktiske fordele at gøre dokumenter tilgængelige. Tilgængelige dokumenter er ofte lettere at forstå og bruge, selv for personer uden handicap. Det kan forbedre brugeroplevelsen og mindske behovet for støtte eller uddannelse. Desuden kan det at gøre dokumenter tilgængelige hjælpe organisationer med at nå ud til et bredere publikum og undgå at udelukke potentielle kunder eller brugere med handicap.

Det er vigtigt at gøre dokumenter tilgængelige, fordi det fremmer inklusion, sikrer overholdelse af lovgivningen, forbedrer brugeroplevelsen og hjælper organisationer med at nå ud til et bredere publikum.

Tilbage til toppen

Du er måske også interesseret i: