Digital tilgængelighed, Nyheder

Alt, hvad du behøver at vide om lovgivningen om tilgængelighed

Indsendt af: 
AbleDocs
den 4. april 2023 fra USA

Afhængigt af hvor du arbejder, varierer lovgivningen om tilgængelighed fra land til land. I denne blog tager vi fat på alt, hvad du har brug for at vide om tilgængelighedslove i hele verden!

Men hvad er de fire principper for tilgængelighed først?

De fire principper for tilgængelighed er en ramme for udformning og evaluering af digitalt indhold og digitale tjenester for at sikre, at de er tilgængelige for handicappede. Principperne er:

 1. Kan opfattes: Oplysninger og brugergrænsefladekomponenter skal præsenteres på en måde, der kan opfattes af alle brugere, herunder brugere med synshandicap, hørehandicap og andre sensoriske handicap. Dette omfatter alternativ tekst til billeder, undertekster til videoer og en klar og konsekvent navigation.
 2. Kan anvendes: Brugergrænsefladekomponenter og navigation skal kunne betjenes af alle brugere, herunder bevægelseshæmmede brugere. Dette omfatter adgang til tastaturer, sikring af, at brugerne har tilstrækkelig tid til at interagere med indholdet, og undgå indhold, der kan forårsage krampeanfald.
 3. Det er forståeligt: Oplysningerne og betjeningen af brugergrænsefladen skal være forståelige for alle brugere, herunder brugere med kognitive handicap. Dette omfatter anvendelse af et klart og enkelt sprog, vejledning og feedback samt sikring af konsistens og forudsigelighed i brugergrænsefladen.
 4. Robust: Indholdet skal være så robust, at det kan fortolkes pålideligt af en lang række forskellige brugeragenter, herunder hjælpeteknologier. Dette indebærer bl.a. anvendelse af standard HTML-markup, tilrådighedsstillelse af tilgængelige dokumentformater og testning af kompatibilitet med en række forskellige browsere og enheder.

Disse principper er udviklet af World Wide Web Consortium (W3C) som en del af retningslinjerne for tilgængelighed af webindhold (WCAG), som er bredt anerkendt som standard for digital tilgængelighed. Ved at følge disse principper kan designere og udviklere sikre, at deres digitale indhold og tjenester er tilgængelige for så mange mennesker som muligt, uanset deres evner.

Er tilgængelighed et lovkrav?

I mange lande, herunder USA, Canada, Det Forenede Kongerige og mange lande i EU, er tilgængelighed et lovkrav. Love og bestemmelser kræver, at digitalt indhold og digitale tjenester skal være tilgængelige for handicappede, og manglende overholdelse af disse love kan medføre retslige skridt, såsom retssager eller bøder.

Ud over de juridiske krav har mange organisationer indført tilgængelighed som en bedste praksis for at fremme inklusion og sikre, at deres produkter og tjenester er tilgængelige for alle, uanset deres evner.

Det er vigtigt at bemærke, at kravene til tilgængelighed varierer fra land til land og fra branche til branche. Det er vigtigt at konsultere de relevante love og bestemmelser for at sikre overholdelse.

Hvilke love om tilgængelighed findes der i USA?

I USA findes der flere love om tilgængelighed, som gælder for forskellige typer indhold og tjenester. Nogle af de vigtigste love om tilgængelighed omfatter:

 1. Lov om amerikanere med handicap (ADA): ADA er en føderal lov, der forbyder forskelsbehandling af handicappede i offentlige lokaler, herunder fysiske lokaler og digitalt indhold. ADA gælder for både offentlige og private enheder, herunder websteder og andre digitale tjenester.
 2. Afsnit 508 i Rehabiliteringsloven: Afsnit 508 er en forbundslov, der kræver, at forbundsmyndigheder sikrer, at deres elektroniske og informationsteknologi er tilgængelig for handicappede, herunder ansatte og offentligheden.
 3. Retningslinjer for tilgængelighed for webindhold (WCAG): WCAG er et sæt retningslinjer udviklet af World Wide Web Consortium (W3C), som udgør en ramme for at gøre webindhold tilgængeligt for handicappede. WCAG er bredt anerkendt som standard for digital tilgængelighed og anvendes ofte som reference af domstole og tilsynsmyndigheder.
 4. Lov om tilgængelighed til kommunikation og video i det 21. århundrede (CVAA): CVAA er en forbundslov, der kræver, at videoprogrammer og telekommunikationstjenester skal være tilgængelige for handicappede.
 5. Fair Housing Act (FHA): FHA er en føderal lov, der forbyder diskrimination i boliger på grund af handicap og kræver, at visse flerfamiliehuse er designet og bygget til at være tilgængelige for handicappede.

Disse love gælder for en bred vifte af digitalt indhold og digitale tjenester, herunder websteder, mobilapplikationer, elektroniske dokumenter, videoindhold og meget mere. Organisationer, der ikke overholder disse love, kan blive udsat for retslige skridt, herunder retssager og bøder.

Hvad er lovgivningen om tilgængelighed i Canada?

I Canada er der flere tilgængelighedslove, der har til formål at fremme inklusion og tilgængelighed for handicappede. Nogle af de vigtigste tilgængelighedslove omfatter:

 1. Lov om tilgængeligt Canada (ACA): ACA er en føderal lov, der har til formål at skabe et Canada uden barrierer for handicappede. Loven kræver, at føderalt regulerede enheder, herunder offentlige myndigheder og organisationer, skal identificere, fjerne og forebygge hindringer for tilgængelighed.
 2. Den canadiske menneskerettighedslov (CHRA): CHRA er en føderal lov, der forbyder forskelsbehandling på grundlag af flere forskellige årsager, herunder handicap. Loven gælder for føderale regeringsenheder samt organisationer, der hører under føderal jurisdiktion, f.eks. teleselskaber og flyselskaber.
 3. Retningslinjer for tilgængelighed for webindhold (WCAG): WCAG er et sæt retningslinjer udviklet af World Wide Web Consortium (W3C), som udgør en ramme for at gøre webindhold tilgængeligt for handicappede. WCAG er bredt anerkendt som standard for digital tilgængelighed og anvendes ofte som reference af domstole og tilsynsmyndigheder i Canada.
 4. Provinsielle love om tilgængelighed: Flere canadiske provinser har også vedtaget tilgængelighedslove, herunder Accessibility for Ontarians with Disabilities Act (AODA) i Ontario og Accessibility Standards for Customer Service i British Columbia. Disse love har til formål at forbedre tilgængeligheden på forskellige områder som f.eks. beskæftigelse, transport og kundeservice.

Ligesom i USA gælder disse love for en bred vifte af digitalt indhold og digitale tjenester, herunder websteder, mobilapplikationer, elektroniske dokumenter, videoindhold og meget mere. Organisationer, der ikke overholder disse love, kan blive retsforfulgt, herunder bøder og andre sanktioner.

Hvad er lovgivningen om tilgængelighed i Storbritannien?

I Det Forenede Kongerige er der flere love om tilgængelighed, der har til formål at fremme inklusion og tilgængelighed for handicappede. Nogle af de vigtigste love om tilgængelighed omfatter:

 1. Lov om ligestilling fra 2010: Equality Act er en lov, der gælder i hele Storbritannien, og som forbyder forskelsbehandling på grundlag af flere forskellige årsager, herunder handicap. Loven finder anvendelse på en lang række områder, herunder beskæftigelse, uddannelse og levering af varer og tjenesteydelser.
 2. Forordninger om tilgængelighed for offentlige organer (websteder og mobilapplikationer) (nr. 2) (nr. 2) 2018: Disse bestemmelser kræver, at offentlige organer skal sikre, at deres websteder og mobilapplikationer opfylder visse standarder for tilgængelighed. Forordningerne er baseret på retningslinjerne for tilgængelighed til webindhold (WCAG) 2.1 på AA-niveau.
 3. Praksiskodeks for særlige undervisningsbehov og handicap (SEND): SEND Code of Practice indeholder retningslinjer for skoler og lokale myndigheder om, hvordan de skal støtte børn og unge med særlige undervisningsbehov og handicaps.
 4. Bygningsreglementet, del M: Ifølge bygningsreglementet, del M, skal nye bygninger og større renoveringer være tilgængelige for handicappede. Bestemmelserne gælder for en lang række forskellige bygningstyper, herunder boliger, kontorer og offentlige bygninger.

Også her gælder disse love for en lang række digitale indhold og tjenester, herunder websteder, mobilapplikationer, elektroniske dokumenter, videoindhold og meget mere.

Hvad er lovene om tilgængelighed i Australien?

I Australien findes der flere love og standarder om tilgængelighed, der har til formål at fremme inklusion og tilgængelighed for handicappede. Nogle af de vigtigste tilgængelighedslove og -standarder omfatter:

 1. Lov om forskelsbehandling af handicappede fra 1992: Disability Discrimination Act er en føderal lov, der forbyder forskelsbehandling på grund af handicap på mange områder, herunder beskæftigelse, uddannelse og adgang til varer og tjenesteydelser.
 2. Retningslinjer for tilgængelighed for webindhold (WCAG) 2.0: WCAG 2.0 er et sæt retningslinjer udviklet af World Wide Web Consortium (W3C), som udgør en ramme for at gøre webindhold tilgængeligt for handicappede. WCAG er bredt anerkendt som standard for digital tilgængelighed og anvendes ofte som reference af domstole og tilsynsmyndigheder i Australien.
 3. Den australske menneskerettighedskommission (AHRC): AHRC er et statsligt organ, der er ansvarlig for at håndhæve loven om forskelsbehandling af handicappede og fremme menneskerettigheder i Australien. AHRC giver oplysninger og ressourcer om tilgængelighed og rettigheder for handicappede.
 4. Handicapstandarder for tilgængelig offentlig transport 2002: Handicapstandarderne for tilgængelig offentlig transport indeholder krav til udbydere af offentlig transport om at gøre deres tjenester tilgængelige for personer med handicap.
 5. National strategi for handicappede: Den nationale handicapstrategi er en ramme, der har til formål at forbedre livet for mennesker med handicap i Australien. Strategien fokuserer bl.a. på at forbedre tilgængeligheden og mindske hindringerne for handicappedes deltagelse.

Disse love og standarder gælder for en bred vifte af digitalt indhold og digitale tjenester, herunder websteder, mobilapplikationer, elektroniske dokumenter, videoindhold og meget mere.

Hvilke love om tilgængelighed findes der i Europa?

I Europa findes der flere tilgængelighedslove og -standarder, der har til formål at fremme inklusion og tilgængelighed for handicappede. Nogle af de vigtigste tilgængelighedslove og -standarder omfatter:

 1. Direktivet om webtilgængelighed: Webtilgængelighedsdirektivet er et EU-direktiv, som kræver, at offentlige websteder og mobilapplikationer skal opfylde visse standarder for tilgængelighed. Direktivet er baseret på retningslinjerne for tilgængelighed til webindhold (WCAG) 2.1 på AA-niveau.
 2. Den europæiske lov om tilgængelighed: Den europæiske lov om tilgængelighed er en EU-forordning, der har til formål at harmonisere tilgængelighedskravene for visse produkter og tjenester, herunder computere, smartphones og banktjenester. Forordningen fastsætter tilgængelighedskrav baseret på internationale standarder, såsom WCAG.
 3. De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD): UNCRPD er en international traktat, der fastlægger rettighederne for handicappede. Traktaten er blevet underskrevet af EU og dets medlemsstater og har til formål at fremme inklusion og tilgængelighed for handicappede.
 4. Den europæiske handicapstrategi: Den europæiske handicapstrategi er en ramme, der har til formål at forbedre livet for handicappede i EU. Strategien fokuserer bl.a. på at forbedre tilgængeligheden og mindske hindringerne for handicappedes deltagelse.

Ligesom i de andre nævnte regioner gælder disse love og standarder for en lang række digitale indhold og tjenester, herunder websteder, mobilapplikationer, elektroniske dokumenter, videoindhold og meget mere.

Tilbage til toppen

Du er måske også interesseret i: