Digital Accessibility

Alt du trenger å vite om den europeiske tilgjengelighetsloven

Posted by: 
Nikolaj Kirketerp
on december 6, 2022 from Norway

Hva er den europeiske tilgjengelighetsloven?

I 2019 ble det implementert et direktiv i EU ved lov som sier at private og bedrifters nettsider, apper og interaktive informasjonsskjermer og selvbetjeningsterminaler skal være tilgjengelige for alle brukere. Siden den gang har alle medlemslandene i EU sett på hvordan de vil implementere og overvåke direktivet, samt hvilke bøter som må håndheves i deres land. De er alle pålagt å rapportere tilbake innen 28. juni 2022.

Den private sektor har da 3 år, senest 28. juni 2025, på å gjøre sitt digitale innhold tilgjengelig etter avtalt standard i EU.

Selv om mye av det er vagt før vi hører tilbake fra alle EUs medlemsland, er det viktige ting vi allerede vet.

EU-kommisjonen uttaler “The European Accessibility Act dekker produkter og tjenester som er identifisert som viktige for mennesker med funksjonshemminger, mens de mest sannsynlig vil ha ulike tilgjengelighetskrav på tvers av EU-land.”

Disse produktene og tjenestene er oppført som:

 • Datamaskin og operativsystemer
 • Uttaks- og billettautomater, samt innsjekkingsautomater
 • Smarttelefoner
 • TV-utstyr knyttet til digitale TV-tjenester
 • Telefonselskaper og tilhørende utstyr
 • Tilgang til lyd- og visuelle medietjenester, som fjernsyn og forbrukerutstyr
 • Tjenester for luft-, buss-, jernbane- og vannbåren persontransport
 • Banktjeneste
 • E-bøker
 • E-handel

Dette dekker alle organisasjoner som jobber innen SAAS (software as a service), teknologi, turisme, reiseliv, verktøy, finans og detaljhandel.

Den eneste utelukkelsen foreløpig er mikroorganisasjoner, som i Europa er definert som et selskap med mindre enn 10 ansatte og en omsetning på under 2 millioner euro.

EAA tidslinje

I juni 2019 publiserte EU denne EAA:

 • 28. juni 2022 må EUs medlemsland gjøre dette direktivet om til en forordning
 • 28. juni 2022 må EUs medlemsland begynne å ta i bruk tiltakene.
 • 2030 er fristen for tjenester til å slutte å bruke utilgjengelige produkter som allerede var i bruk før 28. juni 2025.
 • 2030 er også året da EUs medlemsland må begynne å rapportere loven

Forretningssaken for tilgjengelighet

Bortsett fra potensielle EAA-søksmål i Europa, er det andre, kanskje mer overbevisende grunner til at tilgjengelighet er bra for virksomheten.

Det er anslått at 75 % av funksjonshemmede vil klikke seg bort fra en side som ikke er tilgjengelig.

Å ha en inkluderende side gjør det mulig for folk å lære om deg, i tillegg til å åpne virksomheten din for flere kunder for en bredere målgruppe. Det kan også vise at du forstår behovene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, noe som på sikt kan gi tilbakemeldinger og erfaringer som kan hjelpe med læring og kontinuerlig forbedring.

Back to Top

You may also be interested in: