Digital tilgængelighed

ADA-kompatible PDF-filer: Alt, hvad du har brug for at vide

Indsendt af: 
AbleDocs
den februar 22, 2023 fra USA

Hvad gør en PDF-fil ADA-kompatibel?

PDF-filer, eller Portable Document Format-filer, er et populært filformat til deling og distribution af digitale dokumenter. Men ikke alle PDF-filer er lige gode, når det gælder tilgængelighed.

For at sikre, at PDF'er er tilgængelige for handicappede, skal de være i overensstemmelse med ADA (Americans with Disabilities Act).

Her er nogle vigtige overvejelser om, hvordan du gør en PDF-fil ADA-kompatibel:

 1. Brug struktureret indhold: Struktureret indhold er grundlaget for tilgængelighed i PDF-filer. Indholdet i PDF-filen skal være organiseret på en logisk og hierarkisk måde med overskrifter, afsnit og lister, der er korrekt identificeret. Dette gør det lettere for brugere med handicap, f.eks. skærmlæsere, for at navigere i indholdet.
 2. Tilføj alternativ tekst: Alternativ tekst, også kendt som alt-tekst, er en kort beskrivelse af et billede, der læses højt af skærmlæsere. Alle billeder i PDF-filen skal have alt-tekst, som kan tilføjes via "Egenskaber" eller "Tag" i Adobe Acrobat.
 3. Tilvejebring tilgængelige formularer: Formularer i en PDF-fil skal være udformet således, at de er tilgængelige for handicappede. Dette indebærer bl.a., at alle formularfelter skal være mærket, og at formularen skal være udformet således, at den kan navigeres med tastaturet, så brugerne kan udfylde formularen uden mus.
 4. Brug passende farver: Farver bør anvendes på en måde, der er tilgængelig for personer med farveblindhed eller svagtseende. F.eks. bør tekst og baggrundsfarver have tilstrækkelig kontrast, og farver bør ikke være det eneste middel til at formidle information.
 5. Sørg for, at PDF-filen er tagget: PDF-filer skal være korrekt tagget, hvilket betyder, at dokumentets struktur og indhold identificeres ved hjælp af tags, der svarer til dokumentets læserækkefølge. Tagging kan foretages via indstillingerne "Tilgængelighed" i Adobe Acrobat.
 6. Giv tilgængelige links: Links i PDF-filen skal være beskrivende og give brugeren en sammenhæng. I stedet for at bruge "klik her" som linktekst skal du f.eks. bruge en beskrivende sætning som "download PDF'en".
 7. Test den PDF for at sikre tilgængelighed: Før PDF-filen distribueres, er det vigtigt at teste den for tilgængelighed ved hjælp af hjælpemidler som f.eks. skærmlæsere eller forstørrelsessoftware. Dette kan hjælpe med at identificere eventuelle problemer, der skal løses for at sikre, at PDF-filen er fuldt tilgængelig. Du kan også kontrollere din PDF's tilgængelighed ved at bruge AbleDocs' ADScan, som giver dig mulighed for at teste individuelle dokumenter i forhold til PDF/UA-standarden.

Hvordan ved jeg, om min PDF-fil er ADA-kompatibel?

I takt med at flere og flere virksomheder og organisationer flytter deres aktiviteter online, skal det sikres, at digitalt indhold er tilgængeligt for alle personer, herunder handicappede, er blevet et kritisk spørgsmål. En almindelig type digitalt indhold er PDF-filer (Portable Document Format), som ofte anvendes til dokumenter som f.eks. manualer, formularer og rapporter.

For at sikre, at dine PDF-filer er tilgængelige for personer med handicap, skal de være ADA-kompatible.

Hvad er ADA-overholdelse?

ADA står for Americans with Disabilities Act, en lov om borgerrettigheder, der blev vedtaget i 1990, og som forbyder forskelsbehandling af handicappede. Overholdelse af ADA betyder, at digitalt indhold, herunder PDF-filer, skal udformes og udvikles på en måde, der sikrer lige adgang for alle personer, uanset deres handicaps.

Hvorfor er det vigtigt at overholde ADA-kravene for PDF-filer?

PDF-filer bruges ofte til dokumenter, der indeholder vigtige oplysninger, f.eks. instruktioner, manualer og formularer. Hvis disse filer ikke er ADA-kompatible, kan det forhindre personer med handicap i at få adgang til og forstå de oplysninger, de indeholder, hvilket kan føre til diskrimination og udelukkelse.

Hvordan kan du afgøre, om dine PDF-filer er ADA-kompatible?

For at afgøre, om dine PDF-filer opfylder ADA-standarderne, kan du bruge forskellige værktøjer og teknikker, f.eks:

 1. Retningslinjer for tilgængelighed af webindhold (WCAG): WCAG er et sæt retningslinjer, der er udviklet af World Wide Web Consortium (W3C), og som indeholder anbefalinger til at gøre digitalt indhold, herunder PDF-filer, tilgængeligt for personer med handicap. For at sikre, at dine PDF-filer opfylder disse retningslinjer, kan du bruge WCAG-tjeklisten til at evaluere filens tilgængelighed.
 2. Test af skærmlæser: En skærmlæser er en hjælpeteknologi, der bruges af personer med synshandicap til at få adgang til digitalt indhold. For at sikre, at dine PDF-filer er tilgængelige for personer, der bruger skærmlæsere, kan du teste filen med et skærmlæserværktøj for at sikre, at al tekst læses korrekt, og at billeder og andre elementer, der ikke er tekst, er beskrevet korrekt.
 3. Brugertest: Endelig er den mest effektive måde at sikre, at dine PDF-filer er ADA-kompatible, at gennemføre brugertest med personer med handicap. Dette kan give værdifuld feedback om, hvor let eller svært det er at få adgang til og forstå oplysningerne i filen.

Er PDF-filer på websteder ADA-kompatible?

PDF-filer kan være en udfordring for tilgængeligheden af websteder, da de ofte er oprettet som billedbaserede filer eller indeholder scannede billeder af tekst. For at være ADA-kompatible skal PDF-filer være designet med henblik på tilgængelighed, hvilket betyder, at de skal være struktureret på en måde, så skærmlæsere og andre hjælpemidler kan læse og navigere i indholdet.

I henhold til Americans with Disabilities Act (ADA) skal websteder være tilgængelige for alle brugere, herunder handicappede. Det betyder, at PDF-filer på websteder skal være designet med henblik på tilgængelighed, så de kan tilgås og forstås af handicappede.

For at gøre PDF-filer ADA-kompatible skal du tage følgende hensyn:

 1. Tagging: PDF-filen skal være tagget med metadata, der beskriver dens struktur, herunder overskrifter, lister, tabeller og links. Denne tagging gør det muligt for skærmlæsere at identificere dokumentets struktur og navigere i det i overensstemmelse hermed.
 2. Tekstgenkendelse: PDF-filer, der indeholder scannede billeder af tekst, skal have OCR (Optical Character Recognition), som konverterer teksten til maskinlæsbar tekst. Dette gør det muligt for skærmlæsere at læse teksten højt.
 3. Alternativ tekst: Billeder og grafik i PDF-filen skal have alternative tekstbeskrivelser, som beskriver billedets indhold. Dette gør det muligt for brugere med synshandicap at forstå billedets betydning.
 4. Kontrast: Kontrasten mellem teksten og baggrunden skal være tilstrækkelig høj til at sikre læsbarhed for brugere med synsnedsættelse.
 5. Sprog: PDF-filen skal være udformet på det relevante sprog og indstillet med de korrekte sprogindstillinger. Dette gør det muligt for skærmlæsere at læse teksten på det rigtige sprog.
Tilbage til toppen

Du er måske også interesseret i: